DEZBATERI PARLAMENTARE
Parlamentul Republicii Moldova de legislatura a XIX-a
SESIUNEA a VII-a ORDINARĂ – SEPTEMBRIE 2013
Ședința din ziua de 27 septembrie 2013
(STENOGRAMA)
SUMAR
1. Declararea ședinței ca fiind deliberativă. (Onorarea Drapelului de Stat
al Republicii Moldova.)
2. Dezbateri asupra ordinii de zi și aprobarea ei.
3. Dezbaterea și adoptarea proiectului de Hotărîre nr.382 din 25 septembrie
2013 privind numirea în funcție a unui membru al Plenului Consiliului
Concurenței.
4. Dezbaterea și adoptarea proiectului de Hotărîre nr.353 din 25 septembrie
2013 privind numirea în funcție de judecător al Curții Supreme de Justiție (Ion
Druță).
5. Dezbaterea, aprobarea în primă lectură și adoptarea în lectura a doua a
proiectului de Lege nr.319 din 9 iulie 2013 pentru modificarea unor acte legislative
(Legea privind modul de reparare a prejudiciului cauzat prin acțiunile ilicite ale
organelor de urmărire penală, ale procuraturii și ale instanțelor judecătorești –
art.2, art.6; Codul de procedură penală – art.525; Legea cu privire la Procuratură
– art.63).
6. Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.340 din
15 iulie 2013 pentru modificarea Codului contravențional nr.218-XVI din
24 octombrie 2008 (art.110, 405).
7. Dezbaterea, aprobarea în primă lectură și adoptarea în lectura a doua a
proiectului de Lege nr.351 din 30 august 2013 privind importul unor autovehicule.
8. Dezbaterea, aprobarea în primă lectură și adoptarea în lectura a doua a
proiectului de Lege nr.315 din 8 iulie 2013 pentru completarea Legii nr.86 din
28 iulie 2011 cu privire la simbolurile publice.
9. Dezbaterea și adoptarea proiectului de Hotărîre nr.316 din 08 iulie 2013
privind abrogarea Hotărîrii Parlamentului nr.452-XV din 30 iulie 2001 pentru
aprobarea Regulamentului cu privire la Drapelul și Însemnul unic ale Serviciului
de Informații și Securitate al Republicii Moldova.
10. Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.313
din 8 iulie 2013 pentru modificarea și completarea Legii învățămîntului
nr.547-XIII din 21 iulie 1995.
11. Dezbaterea proiectului de Lege nr.268 din 14 iunie 2013 pentru
modificarea și completarea Legii nr.100-XV din 26 aprilie 2001 privind actele de