DEZBATERI PARLAMENTARE
Parlamentul Republicii Moldova de legislatura a XIX-a
SESIUNEA a VI-a ORDINARĂ – IULIE 2013
Ședința din ziua de 12 iulie 2013
(STENOGRAMA)
SUMAR
1. Declararea ședinței ca fiind deliberativă.
2. Dezbateri asupra ordinii de zi și aprobarea ei.
3. Dezbaterea și adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.209
din 20 mai 2013 pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Codul
fiscal – art.102, 1181; Legea pentru punerea în aplicare a titlului V din Codul
fiscal – art.4).
4. Dezbaterea și adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.279
din 24 iunie 2013 pentru modificarea și completarea Legii bugetului de stat pe anul
2013 nr.249 din 2 noiembrie 2012.
5. Dezbaterea și adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.2677
din 13 noiembrie 2012 pentru modificarea și completarea unor acte legislative
(Legea cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar – anexa nr.3; Legea
cu privire la statutul persoanelor cu funcții de demnitate publică – anexa; Legea
pentru aprobarea Clasificatorului unic al funcțiilor publice; ș.a.).
6. Dezbaterea și adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.251
din 13 iunie 2013 pentru modificarea Codului contravențional al Republicii
Moldova nr.218-XVI din 24 octombrie 2008 (art.37, 157, 400 ș.a.).
7. Dezbaterea și adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.1894
din 21 august 2012 privind transportul naval intern al Republicii Moldova.
8. Dezbaterea, aprobarea în primă lectură și adoptarea în lectura a doua a
proiectului de Lege nr.300 din 4 iulie 2013 pentru ratificarea Acordului de
împrumut dintre Guvernul Republicii Moldova și Agenția Japoneză de Cooperare
Internațională pentru realizarea Proiectului de îmbunătățire a serviciilor medicale.
9. Dezbaterea și adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.231
din 6 iunie 2013 pentru modificarea Legii cu privire la statutul alesului local.
10. Dezbaterea, aprobarea în primă lectură și adoptarea în lectura a doua a
proiectului de Lege nr.301 din 4 iulie 2013 pentru ratificarea Acordului, încheiat
prin schimb de note, dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Japoniei
pentru finanțarea Proiectului ”Îmbunătățirea serviciilor medicale”.
11. Dezbaterea, aprobarea în primă lectură și adoptarea în lectura a doua a
proiectului de Lege nr.302 din 4 iulie 2013 pentru ratificarea Contractului de
finanțare dintre Republica Moldova și Banca Europeană de Investiții privind