DEZBATERI PARLAMENTARE
Parlamentul Republicii Moldova de legislatura a XIX-a
SESIUNEA a VI-a ORDINARĂ – IULIE 2013
Ședința din ziua de 10 iulie 2013
(STENOGRAMA)
SUMAR
1. Declararea ședinței ca fiind deliberativă.
2. Dezbateri asupra ordinii de zi și aprobarea ei.
3. Dezbaterea, aprobarea în primă lectură și adoptarea în lectura a doua a
proiectului de Lege nr.270 din 14 iunie 2013 privind importul unui autovehicul.
4. Dezbaterea și adoptarea proiectului de Hotărîre nr.311 din 8 iulie 2013
privind numirea în funcție a vicepreședintelui Colegiului penal al Curții Supreme
de Justiție (Petru URSACHE).
5. Dezbaterea și adoptarea proiectului de Hotărîre nr.312 din 8 iulie 2013
privind eliberarea din funcție a unui judecător al Curții Supreme de Justiție (Iurie
ȘUMCOV).
6. Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.294 din
2 iulie 2013 pentru modificarea unor acte legislative (Legea cu privire la protecția
socială suplimentară a unor categorii de populație – art.2 pct.5; Legea cu privire
la veterani – art.12, 22).
7. Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.293 din
2 iulie 2013 pentru modificarea anexei nr.4 la Legea fondului rutier nr.720-XIII
din 2 februarie 1996.
8. Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.260 din
14 iunie 2013 pentru modificarea și completarea Codului contravențional al
Republicii Moldova nr.218-XVI din 24 octombrie 2008 (art.298, 3271, 349).
9. Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Legenr.257 din
14 iunie 2013 privind modificarea și completarea anexei la Legea nr.852-XV din
14 februarie 2002 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la regimul comercial
și reglementarea utilizării hidrocarburilor halogenate care distrug stratul de ozon.
10. Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.2651
din 9 noiembrie 2012 pentru modificarea și completarea Legii nr.1538-XIII din
25 februarie 1998 privind fondul ariilor naturale protejate de stat (art.2, 7, 13 ș.a.).
11. Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.306 din
4 iulie 2013 privind scutirea de plata unor impozite, contribuții și prime precum și
majorărilor de întîrziere și amenzilor aferente acestora.
12. Dezbaterea și adoptarea proiectului de Hotărîre nr.320 din 10 iulie 2013
privind încheierea ședințelor plenare ale primei sesiuni ordinare a anului 2013.