13. Prezentarea raportului cu privire la moțiunea simplă asupra politicilor în
domeniul apărare și militar, activității Ministerului Apărării și a activității
ministrului Vitalie Marinuța. Proiectul nr.304 din 4 iulie 2013. Raportor – Vitalie
Marinuța, ministrul apărării. Respingerea moțiunii simple inițiate de PCRM.
14. Prezentarea raportului cu privire la moțiunea simplă asupra politicilor în
domeniul educațional, activității Ministerului Educației și a activității ministrului
Maia Sandu. Proiectul nr.305 din 4 iulie 2013. Raportor – Maia Sandu, ministrul
educației. Respingerea moțiunii simple inițiate de PCRM.
15. Răspunsul doamnei ministru al educației Maia Sandu la întrebarea
domnului deputat Oleg Garizan cu privire la prezentarea informației referitoare la
elaborarea Regulamentului de admitere în învățămîntul liceal.
16. Răspunsul domnului viceministru al afacerilor externe și integrării
europene Iulian Groza la întrebarea domnului deputat Grigore Petrenco cu privire
la prezentarea informației referitoare la declarațiile domnului Iulian Groza.
17. Întrebări.
Ședința începe la ora 10.01.
Lucrările sînt prezidate de domnul Igor Corman, Președintele
Parlamentului, asistat de doamna Liliana Palihovici și de domnii Andrian Candu
și Oleg Bodrug, vicepreședinți ai Parlamentului.
Domnul Igor Corman:
Bună dimineața.
Vă rog să vă ocupați locurile.
Secretariatul,
Vă rog să anunțați prezența.
Secretariatul,
Dumneavoastră ați auzit anunțul pe care l-am făcut?
Domnul Maxim Ganaciuc – șeful Direcției generale documentare
parlamentară:
Doamnelor și domnilor deputați,
Bună dimineața.
Vă anunț că la lucrările ședinței de astăzi a plenului Parlamentului, din
totalul celor 101 de deputați, și-au înregistrat prezența 87 de deputați. Nu s-au
înregistrat deputații: Bolboceanu Iurie, Munteanu Valeriu – în delegație; Chistruga
Zinaida – din motive de sănătate; Brega Gheorghe, Solcan Mihail – la cerere;
Apostolachi Iurie, Balan Ion, Botnariuc Tatiana, Dimitriu Anatolie, Godea Mihai,
Mușuc Eduard, Pleșca Nae-Simion, Reidman Oleg, Vieru Boris.