DEZBATERI PARLAMENTARE
Parlamentul Republicii Moldova de legislatura a XIX-a
SESIUNEA a VI-a ORDINARĂ – IULIE 2013
Ședința din ziua de 4 iulie 2013
(STENOGRAMA)
SUMAR
1. Declararea ședinței ca fiind deliberativă.
2. Dezbateri asupra ordinii de zi și aprobarea ei.
3. Dezbaterea în primă lectură a proiectului de Lege nr.250 din 13 iunie
2013 pentru modificarea și completarea unor acte legislative ( Codul
contravențional – art.333, 3341, 400, 423; Legea privind regimul străinilor în
Republica Moldova – art.45, 51, 52 ș.a.). Dezbaterile au fost întrerupte și proiectul
este transferat pentru ședința din 5 iulie 2013.
4. Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.248 din
13 iunie 2013 pentru modificarea articolului 16 din Legea nr.39-XIII din 7 aprilie
1994 despre statutul deputatului în Parlament.
5. Reexaminarea Legii nr.129 din 6 iunie 2013 privind importul și
procurarea pe teritoriul Republicii Moldova a unor servicii și bunuri. Menținerea
votului Parlamentului asupra proiectului nr.1531 din 27 iunie 2013.
6. Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.249 din
13 iunie 2013 pentru completarea Legii nr.198-XVI din 26 iulie 2007 cu privire la
asistența juridică garantată de stat (art.7, 19, 20, 26).
7. Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.280 din
24 iunie 2013 pentru ratificarea Acordului de finanțare dintre Republica Moldova
și Asociația Internațională de Dezvoltare privind realizarea Proiectului ”Suport de
urgență pentru agricultura Moldovei”.
8. Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.279 din
24 iunie 2013 pentru modificarea și completarea Legii bugetului de stat pe anul
2013 nr.249 din 2 noiembrie 2012 (art.7, anexele nr.6 și nr.7.).
9. Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.251 din
13 iunie 2013 pentru modificarea Codului contravențional al Republicii Moldova
nr.218-XVI din 24 octombrie 2008 (art.37, 157, 400 ș.a.).
10. Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.236 din
10 iunie 2013 pentru completarea articolului 14 alineatul (2) din Legea nr.436-XVI
din 28 decembrie 2006 privind administrația publică locală.
11. Prezentarea Raportului asupra activității Comisiei Naționale a Pieței
Financiare și asupra funcționării pieței financiare nebancare pentru anul 2012.
Proiectul nr.1280 din 21 mai 2013. Se ia act de raportul prezentat. (Raportor –