Victor Captari, vicepreședintele Consiliului de administraţie al Comisiei Naţionale
a Pieţei Financiare.)
12. Întrebări.
Ședința începe la ora 10.00.
Lucrările sînt prezidate de domnul Igor Corman, Președintele
Parlamentului, asistat de doamna Liliana Palihovici și de domnii Andrian Candu
și Oleg Bodrug, vicepreședinți ai Parlamentului.
Domnul Igor Corman:
Stimați colegi,
Bună dimineața.
Este ora 10.00. Vă rog să vă ocupați locurile în sală, pentru a începe ședința.
Secretariatul,
Vă rog să anunțați prezența.
Domnul Maxim Ganaciuc – șeful Direcției generale documentare
parlamentară:
Doamnelor și domnilor deputați,
Bună dimineața.
Vă anunț că la lucrările ședinței de astăzi a plenului Parlamentului, din
totalul celor 101 de deputați, și-au înregistrat prezența 93 de deputați. Nu s-au
înregistrat deputații: Vieru Boris – în delegație; Chistruga Zinaida – din motive de
sănătate; Greceanîi Zinaida, Solcan Mihail – la cerere; Dimitriu Anatolie, Fusu
Corina, Ghimpu Mihai, Guma Valeriu.
Domnul Igor Corman:
Mulțumesc.
Stimați colegi,
Ședința este deliberativă. Vă rog să onorăm Drapelul Țării. (Se onorează
Drapelul de Stat al Republicii Moldova.)
Mulțumesc.
Domnilor deputați,
Pînă a începe ședința, vreau să vă anunț că, în perioada premergătoare
ședinței de astăzi, și-au sărbătorit ziua de naștere colegii noștri Ion Ceban și Boris
Vieru. Le urăm „La mulți ani!”, multă sănătate și succes. (Aplauze.)
Ordinea de zi a ședințelor Parlamentului pentru ziua de astăzi și ziua de
mîine noi am aprobat-o săptămîna trecută. Totodată, prin decizia Biroului
permanent de ieri, atenției dumneavoastră a fost propus și un supliment la ordinea
de zi.
Dacă sînt propuneri, vă rog să le anunțați la microfoanele din sală.
Microfonul nr.2.