DEZBATERI PARLAMENTARE
Parlamentul Republicii Moldova de legislatura a XIX-a
SESIUNEA a VI-a ORDINARĂ – IUNIE 2013
Ședința din ziua de 28 iunie 2013
(STENOGRAMA)
SUMAR
1. Declararea ședinței ca fiind deliberativă.
2. Dezbateri asupra ordinii de zi și aprobarea ei.
3. Dezbaterea și adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.1608
din 9 iulie 2012 pentru modificarea articolului 9 din Legea nr.1234-XIV din
22 septembrie 2000 cu privire la procedura de alegere a Președintelui Republicii
Moldova.
4. Dezbaterea și adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.3097
din 19 decembrie 2012 pentru completarea unor acte legislative (Codul civil –
art.184; Legea învățămîntului – art.49).
5. Dezbaterea și adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.161
din 12 aprilie 2013 pentru modificarea anexei nr.1 la Legea nr.142-XVI din 7 iulie
2005 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor de formare profesională și al
specialităților pentru pregătirea cadrelor în instituțiile de învățămînt superior,
ciclul I.
6. Dezbaterea și adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.3099
din 19 decembrie 2012 pentru modificarea și completarea Codului funciar (art.36).
7. Dezbaterea și adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.176
din 22 aprilie 2013 pentru modificarea articolului 64 din Codul de procedură
penală al Republicii Moldova nr.122-XV din 14 martie 2003.
8. Dezbaterea și adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.1824
din 3 august 2012 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Republicii
Moldova și Guvernul României privind cooperarea în domeniul militar.
9. Dezbaterea și adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.1485
din 28 iunie 2011 pentru ratificarea Tratatului dintre Republica Moldova şi
România privind regimul frontierei de stat, colaborarea şi asistenţa mutuală în
probleme de frontieră.
10. Dezbaterea și adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.2848
din 28 noiembrie 2012 pentru modificarea și completarea Legii nr.330-XIV din
25 martie 1999 cu privire la cultura fizică și sport (art.3, 7, 71 ș.a.).
11. Dezbaterea și adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.1979
din 13 septembrie 2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr.1102-XIII din
6 februarie 1997 cu privire la resursele naturale (art.3, 21, anexa nr.1, anexa nr.2).