DEZBATERI PARLAMENTARE
Parlamentul Republicii Moldova de legislatura a XX-a
SESIUNEA a II-a ORDINARĂ – IULIE 2015
Ședința din ziua de 31 iulie 2015
(STENOGRAMA)
SUMAR
1. Declararea ședinței ca fiind deliberativă. (Onorarea Drapelului
de Stat al Republicii Moldova.)
2. Dezbaterea ordinii de zi și aprobarea ei. 4 – 11
3. Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege
nr.199 din 15 mai 2015 cu privire la parcurile din industria
tehnologiei informației.
4. Dezbaterea și adoptarea proiectului de Lege nr.256 din 18 iunie
2015 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și
funcționare a Oficiului Avocatului Poporului.
5. Dezbaterea, aprobarea în primă lectură și adoptarea în lectura a
doua a proiectului de Lege nr.201 din 18 mai 2015 pentru
modificarea Legii nr. 52 din 3 aprilie 2014 cu privire la Avocatul
Poporului (Ombudsmanul) (art. 13, 21).
6. Dezbaterea, aprobarea în primă lectură și adoptarea în lectura a
doua a proiectului de Lege nr.255 din 18 iunie 2015 pentru
modificarea și completarea unor acte legislative (Legea taxei de
stat – art.4; Legea privind modul de publicare și intrare în
vigoare a actelor oficiale – art.5; Legea cu privire la petiționare
– art.3; ș.a.).
7. Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege
nr.146 din 15 aprilie 2015 pentru modificarea și completarea
Legii nr.595-XIV din 24 septembrie 1999 privind tratatele
internaționale ale Republicii Moldova (art.2, 3, 7 ș.a.).
8. Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege
nr.196 din 14 mai 2015 privind importul unor bunuri. Pentru
lectura a doua proiectul nr.196 va fi comasat cu proiectul de lege
nr.239 din 3 iunie 2015, proiectul nr.196 fiind ca proiect de
bază.
9. Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege
nr.191 din 12 mai 2015 privind completarea anexei la Legea