DEZBATERI PARLAMENTARE
Parlamentul Republicii Moldova de legislatura a XX-a
SESIUNEA a III-a ORDINARĂ – OCTOMBRIE 2015
Ședința din ziua de 29 octombrie 2015
(STENOGRAMA)
SUMAR
1. Declararea ședinței ca fiind deliberativă. (Onorarea Drapelului de
Stat al Republicii Moldova.)
2. Dezbaterea și adoptarea moțiunii de cenzură asupra activității
Guvernului – proiectul nr.407 din 22 octombrie 2015:
– prezentarea raportului asupra activității Guvernului. (Raportor –
Valeriu Streleț, Prim-ministrul Republicii Moldova);
– runda de întrebări – răspunsuri;
– luări de cuvînt.
3. Dezbaterea, aprobarea în primă lectură și adoptarea în lectura a
doua a proiectului de Lege nr.326 din 16 septembrie 2015 pentru
ratificarea celui de-al patrulea Protocol adițional între Guvernul
Republicii Moldova și Guvernul României la Acordul dintre
Guvernul Republicii Moldova și Guvernul României privind
implementarea programului de asistență tehnică și financiară în
baza unui ajutor financiar nerambursabil în valoare de 100 de
milioane de euro acordat de România Republicii Moldova,
semnat la București la 27 aprilie 2010, astfel cum a fost modificat
prin cele trei protocoale adiționale.
4. Dezbaterea, aprobarea în primă lectură și adoptarea în lectura a
doua a proiectului de Lege nr.400 din 21 octombrie 2015 pentru
ratificarea celui de-al cincilea Protocol adițional între Guvernul
Republicii Moldova și Guvernul României la Acordul dintre
Guvernul Republicii Moldova și Guvernul României privind
implementarea programului de asistență tehnică și financiară în
baza unui ajutor financiar nerambursabil în valoare de 100 de
milioane de euro acordat de România Republicii Moldova,
semnat la București, la 27 aprilie 2010, astfel cum a fost
modificat prin cele patru protocoale adiționale.
5. Dezbaterea, aprobarea în primă lectură și adoptarea în lectura a
doua a proiectului de Lege nr.379 din 12 octombrie 2015 privind
ratificarea Acordului privind asistența financiară rambursabilă
între Republica Moldova și România.