DEZBATERI PARLAMENTARE
Parlamentul Republicii Moldova de legislatura a XX-a
SESIUNEA a III-a ORDINARĂ – NOIEMBRIE 2015
Ședința din ziua de 5 noiembrie 2015
(STENOGRAMA)
SUMAR
1. Declararea ședinței ca fiind deliberativă. (Onorarea Drapelului de
Stat al Republicii Moldova.)
2. Dezbaterea ordinii de zi și aprobarea ei. 4–19
3. Dezbaterea, aprobarea în primă lectură și adoptarea în lectura a
doua a proiectului de Lege nr.235 din 2 iunie 2015 privind
importul unor obiecte de cult religios.
4. Dezbateri asupra proiectului de Hotărîre nr.341 din 29 septembrie
2015 privind constituirea Comisiei parlamentare speciale pentru
selectarea candidaților la funcția de Avocat al Poporului pentru
protecția drepturilor copilului. La propunerea unuia dintre autori,
proiectul nr.341 se retrage din ordinea de zi.
5. Dezbaterea și adoptarea proiectului de Hotărîre nr.234 din 1 iunie
2015 pentru aprobarea Raportului privind executarea bugetului de
stat pe anul 2014.
6. Dezbaterea Raportului Curții de Conturi nr.1863 din 9 octombrie
2014 asupra administrării și întrebuințării resurselor financiare
publice și a patrimoniului public (Raportul anual 2013) și a
Raportului Curții de Conturi nr.2141 din 6 octombrie 2015 asupra
administrării și întrebuințării resurselor financiare publice și a
patrimoniului public (Raportul anual 2014).
(Raportor – Serafim Urechean, președintele Curții de Conturi a
Republicii Moldova.)
7. Dezbaterea și adoptarea proiectului de Hotărîre nr.442 din
5 noiembrie 2015 privind Raportul Curții de Conturi asupra
administrării și întrebuințării resurselor financiare publice și
patrimoniului public (Raportul anual 2013).
8. Dezbaterea și adoptarea proiectului de Hotărîre nr.443 din
5 noiembrie 2015 privind Raportul Curții de Conturi asupra
administrării și întrebuințării resurselor financiare publice și
patrimoniului public (Raportul anual 2014).