DEZBATERI PARLAMENTARE
Parlamentul Republicii Moldova de legislatura a XX-a
SESIUNEA a III-a ORDINARĂ – NOIEMBRIE 2015
Ședința din ziua de 19 noiembrie 2015
(STENOGRAMA)
SUMAR
1. Declararea ședinței ca fiind deliberativă. (Onorarea Drapelului de
Stat al Republicii Moldova.)
2. Dezbaterea ordinii de zi și aprobarea ei.
3. Dezbaterea, aprobarea în primă lectură și adoptarea în lectura a
doua a proiectului de Lege nr.428 din 3 noiembrie 2015 privind
scutirea de TVA, taxa vamală și de taxa pentru efectuarea
procedurilor vamale a mărfurilor și serviciilor importate și/sau
livrate pentru construcția grădiniței de copii cu 160 de locuri în
satul Cișmichioi, UTA Găgăuzia.
4. Dezbaterea și adoptarea proiectului de Hotărîre nr.301 din
11 august 2015 pentru completarea punctului 1 din Hotărîrea
Parlamentului nr.433-XII din 26 decembrie 1990 cu privire la
zilele comemorative, zilele de sărbătoare și la zilele de odihnă în
Republica Moldova.
5. Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege
nr.288 din 21 iulie 2015 pentru modificarea Legii nr.355-XVI din
23 decembrie 2005 cu privire la sistemul de salarizare în sectorul
bugetar (Anexele nr. 1, 11).
6. Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege
nr.270 din 7 iulie 2015 cu privire la modificarea și completarea
unor acte legislative (Legea cadastrului bunurilor imobile – art.
3, 6, 8; Codul de procedură civilă – art.96; Codul de executare,
Legea pentru aprobarea Metodologiei de calculare a tarifelor la
serviciile prestate de Întreprinderea Specializată în Cadastru și
de filialele acesteia – anexa; ș.a.).
7. Dezbaterea în primă lectură și respingerea proiectului de Lege
nr.307 din 24 august 2015 pentru modificarea și completarea unor
acte legislative (Legea cu privire la antreprenoriat și
întreprinderi – art. 3, 22, 30; Legea privatizării fondului de
locuințe – Anexa nr.5; Legea cambiei – art. 4, 12, 27 ș.a.; ș.a.).
63 – 79