DEZBATERI PARLAMENTARE
Parlamentul Republicii Moldova de legislatura a XX-a
SESIUNEA a III-a ORDINARĂ – NOIEMBRIE 2015
Ședința din ziua de 20 noiembrie 2015
(STENOGRAMA)
SUMAR
1. Declararea ședinței ca fiind deliberativă. (Onorarea Drapelului de
Stat al Republicii Moldova.)
2. Dezbaterea ordinii de zi și aprobarea ei.
3. Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege
nr.239 din 3 iunie 2015 privind importul unor bunuri. Pentru
lectura a doua proiectul nr.239 va fi comasat cu proiectul de lege
nr.196 din 14 mai 2015, proiectul nr.239 fiind ca proiect de
alternativă.
4. Dezbaterea și adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege
nr.196 din 14 mai 2015 privind importul unor bunuri. Pentru
lectura a doua proiectul nr.196 este comasat cu proiectul de lege
nr.239 din 3 iunie 2015, proiectul nr.196 fiind ca proiect de bază.
5. Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege
nr.101 din 27 martie 2015 pentru modificarea și completarea
Codului transporturilor rutiere (art. 5, 8, 9, 10, 16, 19, 23 ș.a.).
Pentru lectura a doua proiectul nr.101 va fi comasat cu proiectul
de lege nr.57 din 6 martie 2015, proiectul nr.101 fiind ca proiect
de alternativă.
6. Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege
nr.57 din 6 martie 2015 pentru modificarea și completarea unor
acte legislative (Codul transporturilor rutiere – art. 2, 5, 9 ș.a.;
Codul contravențional al Republicii Moldova – art. 32, 361, 197
ș.a.; Legea privind reglementarea prin licențiere a activității de
întreprinzător – art. 8, 13). Pentru lectura a doua proiectul nr.57
va fi comasat cu proiectul de lege nr.101 din 27 martie 2015,
proiectul nr.57 fiind ca proiect de bază.
7. Dezbaterea și adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege
nr.397 din 20 octombrie 2015 pentru modificarea și completarea
Legii bugetului de stat nr.72 din 12 aprilie 2015.