DEZBATERI PARLAMENTARE
Parlamentul Republicii Moldova de legislatura a XX-a
SESIUNEA a III-a ORDINARĂ – NOIEMBRIE 2015
Ședința din ziua de 26 noiembrie 2015
(STENOGRAMA)
SUMAR
1. Declararea ședinței ca fiind deliberativă. (Onorarea Drapelului de
Stat al Republicii Moldova.)
2. Dezbaterea ordinii de zi și aprobarea ei. 3 – 37
3. Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege
nr.302 din 19 august 2015 pentru acceptarea amendamentelor I și
II la Convenția privind evaluarea impactului asupra mediului în
context transfrontalier (Espoo, 25 februarie 1991).
4. Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege
nr.303 din 19 august 2015 pentru aderarea Republicii Moldova la
Protocolul la Convenția din 1979 asupra poluării atmosferice
transfrontiere pe distanțe lungi, referitor la finanțarea pe termen
lung a programului de cooperare pentru supravegherea și
evaluarea transportului la distanță lungă al poluanților atmosferici
în Europa (EMEP).
5. Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege
nr.359 din 6 octombrie 2015 pentru aprobarea Hotărîrii
Consiliului șefilor de state al Comunității Statelor Independente
privind Concepția de cooperare a statelor-membre ale Comunității
Statelor Independente în lupta cu infracțiunile savîrșite cu
utilizarea tehnologiilor informaționale.
6. Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege
nr.273 din 8 iulie 2015 cu privire la expertiza judiciară și statutul
expertului judiciar.
7. Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege
nr.395 din 16 octombrie 2015 pentru modificarea și completarea
articolului 14 al Legii nr.100-XV din 26 aprilie 2001 privind
actele de stare civilă.
8. Dezbaterea și adoptarea proiectului de Hotărîre nr.421 din
30 octombrie 2015 pentru completarea punctului 1 litera a) din
Hotărîrea Parlamentului nr.433-XII din 26 decembrie 1990 cu