DEZBATERI PARLAMENTARE
Parlamentul Republicii Moldova de legislatura a XX-a
SESIUNEA a III-a ORDINARĂ – DECEMBRIE 2015
Ședința din ziua de 3 decembrie 2015
(STENOGRAMA)
SUMAR
1. Declararea ședinței ca fiind deliberativă. (Onorarea Drapelului de
Stat al Republicii Moldova.)
2. Dezbaterea ordinii de zi și aprobarea ei.
3. Adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.379 din
25 septembrie 2013 pentru modificarea și completarea unor acte
legislative (Legea regnului animal – art. 2, 22, 29 ș.a.; Legea
privind fondul ariilor naturale protejate de stat – art. 25).
Proiectul a fost dezbătut într-o ședință anterioară. La ședința de
astăzi acesta a fost supus doar votului.
4. Adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.302 din
19 august 2015 pentru acceptarea amendamentelor I și II la
Convenția privind evaluarea impactului asupra mediului în
context transfrontalier (Espoo, 25 februarie 1991). Proiectul a fost
dezbătut într-o ședință anterioară. La ședința de astăzi acesta a
fost supus doar votului.
5. Adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.303 din
19 august 2015 pentru aderarea Republicii Moldova la Protocolul
la Convenția din 1979 asupra poluării atmosferice transfrontiere
pe distanțe lungi, referitor la finanțarea pe termen lung a
programului de cooperare pentru supravegherea și evaluarea
transportului la distanță lungă a poluanților atmosferici în Europa
(EMEP). Proiectul a fost dezbătut într-o ședință anterioară. La
ședința de astăzi acesta a fost supus doar votului.
6. Adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.359 din
6 octombrie 2015 pentru aprobarea Hotărîrii Consiliului șefilor de
state al Comunității Statelor Independente privind Concepția de
cooperare a statelor-membre ale Comunității Statelor
Independente în lupta cu infracțiunile săvîrșite cu utilizarea
tehnologiilor informaționale. Proiectul a fost dezbătut într-o
ședință anterioară. La ședința de astăzi acesta a fost supus doar
votului.