DEZBATERI PARLAMENTARE
Parlamentul Republicii Moldova de legislatura a XX-a
SESIUNEA a III-a ORDINARĂ – DECEMBRIE 2015
Ședința din ziua de 10 decembrie 2015
(STENOGRAMA)
SUMAR
1. Declararea ședinței ca fiind deliberativă. (Onorarea Drapelului de
Stat al Republicii Moldova.)
2. Dezbaterea ordinii de zi și aprobarea ei.
3. Dezbaterea și adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege
nr.270 din 7 iulie 2015 cu privire la modificarea și completarea
unor acte legislative (Legea cadastrului bunurilor imobile –
art. 3, 6, 8; Codul de procedură civilă – art. 96; Codul de
executare; Legea pentru aprobarea Metodologiei de calculare a
tarifelor la serviciile prestate de Întreprinderea Specializată în
Cadastru și de filialele acesteia – anexa; ș.a.).
4. Dezbaterea, aprobarea în primă lectură și adoptarea în lectura a
doua a proiectului de Lege nr.435 din 3 noiembrie 2015 pentru
modificarea anexei nr.11 la Legea nr.355-XVI din 23 decembrie
2005 cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar.
5. Dezbaterea, aprobarea în primă lectură și adoptarea în lectura a
doua a proiectului de Lege nr.392 din 15 octombrie 2015 cu
privire la plata de către producătorii de produse vitivinicole a
contribuțiilor obligatorii în Fondul Viei și Vinului.
6. Dezbaterea, aprobarea în primă lectură și adoptarea în lectura a
doua a proiectului de Lege nr.357 din 5 octombrie 2015 pentru
modificarea Legii nr.48 din 22 martie 2012 privind sistemul de
salarizare a funcționarilor publici (anexa nr.2).
7. Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege
nr.445 din 5 noiembrie 2015 pentru completarea articolului 17
alineatul (4) din Legea nr.1585 din 27 februarie 1998 cu privire la
asigurarea obligatorie de asistență medicală.
8. Adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.396 din
16 octombrie 2015 privind acceptarea de către Republica
Moldova a Statutului Conferinței de la Haga de Drept
Internațional Privat. Proiectul a fost dezbătut într-o ședință
anterioară. La ședința de astăzi acesta a fost supus doar votului.