vă rog frumos, să onorăm Drapelul de Stat și Imnul de Stat. (Se intonează Imnul de
Stat al Republicii Moldova. Se onorează Drapelul de Stat al Republicii Moldova.)
Vă mulțumim.
Dragi colegi,
Înainte de a trece la ordinea de zi, aprobarea ei și discuții pe marginea
acesteia, dați-mi voie să fac cîteva anunțuri. În perioada premergătoare ședinței de
astăzi și-au sărbătorit zilele de naștere următorii colegi: Valerian Bejan, Alexandru
Nesterovschi, Elena Hrenova, Grigore Cobzac, Grigore Novac, Zinaida Greceanîi,
Petru Știrbate, Inna Șupac, Constantin Țuțu, Dumitru Diacov, Marcel Răducan,
Igor Dodon, Petru Porcescu, Raisa Apolschii, Galina Balmoș și Vadim Pistrinciuc.
Le urăm „La mulți ani”, multă sănătate, succese și baftă în viitor. (Aplauze.) „La
mulți ani tuturor”!
De asemenea, 24 februarie, ieri, s-au împlinit 50 de ani de la formarea și
organizarea Programului Națiunilor Unite pentru Dezvoltare. Programul Națiunilor
Unite pentru Dezvoltare joacă un rol foarte important și în dezvoltarea Republicii
Moldova, mulți ani deja sînt prezenți aici. De aceea, dați-mi voi din partea
Parlamentului Republicii Moldova, la fel, să aducem felicitări colegilor din PNUD
și să le dorim succese. Și Republica Moldova să-și întărească pozițiile și să fie
foarte activă și în cadrul Organizației Națiunilor Unite.
În continuare, pe ordinea de zi. A fost aprobat un proiect de ordine de zi de
către Biroul permanent la ședința sa de ieri, a fost repartizat. Este o ordine de zi,
după cum vedeți, divizată pe două săptămîni. Așa cum prevede Regulamentul,
avem o agendă bisăptămînală.
În afară de aceasta, potrivit articolului 46, există demersuri din partea
grupurilor parlamentare sau a fracțiunilor parlamentare în mod regulamentar care
au făcut unele propuneri la ordinea de zi. Și dacă permiteți, am să le expun pe toate
cele regulamentare.
O primă propunere vine din partea Fracțiunii Partidului Comuniștilor ce ține
de introducerea pe ordinea de zi a unei Declarații a Parlamentului Republicii
Moldova cu privire la condamnarea faptelor de corupere politică. Nr.36 din
17 februarie 2016.
Vă rog frumos cine prezintă?
Doamnă Șupac,
Vă rog frumos.
Poftiți. Aveți un minut la dispoziție.
Vă rog frumos, doamna Șupac.
Vă rog frumos.
Apăsați … Scoateți cartela, reîntroduceți și apăsați din nou.
Doamna Șupac,
Vă rog frumos.
Încercați la doamna Bodnarenco, vă rog frumos.
Avem locații noi, tehnicienii.
Vă rog frumos, tehnicienii, să porniți microfoanele.
Numai puțin, dragi colegi.