DEZBATERI PARLAMENTARE
Parlamentul Republicii Moldova de legislatura a XX-a
SESIUNEA a IV-a ORDINARĂ – MARTIE 2016
Ședința din ziua de 3 martie 2016
(STENOGRAMA)
SUMAR
1. Declararea ședinței ca fiind deliberativă. (Onorarea Drapelului de
Stat al Republicii Moldova.)
2. Dezbaterea ordinii de zi și aprobarea ei.
3. Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege
nr.429 din 3 noiembrie 2015 privind deșeurile.
4. Dezbaterea, aprobarea în primă lectură și adoptarea în lectura a
doua a proiectului de Lege nr.54 din 23 februarie 2016 pentru
ratificarea Acordului de grant nr.TF019354 dintre Republica
Moldova și Asociația Internațională pentru Dezvoltare în vederea
realizării Proiectului „Fortificarea capacităților Sistemului
Informațional de Management în Educație (SIME)”.
5. Dezbaterea, aprobarea în primă lectură și adoptarea în lectura a
doua a proiectului de Lege nr.53 din 23 februarie 2016 pentru
ratificarea Acordului de grant dintre Republica Moldova și Banca
Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) în cadrul
Proiectului de restructurare a Căilor Ferate din Moldova, acordat
din Fondul Special BERD.
6. Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege
nr.409 din 23 octombrie 2015 pentru modificarea și completarea
Legii cu privire la locuințe nr. 75 din 30 aprilie 2015 (art. 59).
7. Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege
nr.316 din 4 septembrie 2015 pentru modificarea și completarea
unor acte legislative (Codul penal – art. 21, 106, 1321, 243 ș.a.;
Codul de procedură penală – art. 202, 203, 204, 205; Codul
contravențional – art. 17).
8. Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege
nr.309 din 24 august 2015 pentru modificarea și completarea
Codului de procedură penală al Republicii Moldova nr.122-XV
din 14 martie 2003 (art. 1, 6, 11 ș.a.).
9. Întrebări.
Ședința începe la ora 10.05.
Lucrările sînt prezidate de domnul Andrian Candu, Președintele Parlamentului, asistat de domnul Vladimir Vitiuc, vicepreședinte al Parlamentului.
Domnul Andrian Candu:
Bună dimineața.
Vă salut pe toți.
Și vă rog să vă luați locul.
Iar Secretariatul Parlamentului,
Să ne anunțe prezența.
Domnul Maxim Ganaciuc – șeful Direcției generale documentare parlamentară a Secretariatului Parlamentului:
Doamnelor și domnilor deputați,
Bună dimineața.
Vă anunț că la ședința Parlamentului, din totalul celor 101 de deputați, și-au înregistrat prezența 97 de deputați. Nu s-au înregistrat deputații: Lebedinschi Adrian, Spatari Mihaela – cerere; Palihovici Liliana – deplasare; Botnari Constantin.
Domnul Andrian Candu:
Vă mulțumesc foarte mult.
Sînt 97 de deputați în sală. Avem cvorumul, putem să începem ședința. Și vă rog frumos să onorăm Drapelul de Stat. (Se onorează Drapelul de Stat al Republicii Moldova.)
Vă mulțumesc.
Dragi colegi,
Cîteva anunțuri înainte de a trece la subiectul ordinii de zi. Dați-mi voie, din numele Parlamentului, să-l felicităm cu ziua de naștere și să-i dorim „La mulți ani”, multă sănătate și succese în activitate domnului Corneliu Dudnic, care și-a sărbătorit ziua de naștere ieri.
Vă mulțumesc. (Aplauze.)
La mulți ani!
De asemenea, aș vrea să vă fac un anunț, că în data de 3 martie se sărbătorește Ziua Mondială a Scriitorilor. Ea a fost stabilită de Congresul Internațional în 1986. Fondat în 1921 la Londra, acest club reprezintă Asociația Scriitorilor de pretutindeni și are drept scop promovarea prieteniei și a sprijinului intelectual între scriitorii din toate colțurile lumii.
Și, la fel, o chestiune foarte importantă, legată de Ziua Memoriei. Știți foarte bine că ieri, 2 martie, noi am comemorat prin Ziua Memoriei pe toți cei care au căzut în luptă pentru păstrarea integrității Republicii Moldova. E zi de comemorare a celor căzuți în conflictul armat din 1992. Și vă rog frumos, cu această ocazie, să păstrăm un minut de reculegere. (Se păstrează un minut de reculegere.)
Vă mulțumesc.