În continuare, la ordinea de zi. Știți foarte bine și vă readuc aminte, că ordinea de zi pentru perioada 3 – 4 martie a fost aprobată de plen săptămîna trecută, iată de ce în mod regulamentar dacă sînt propuneri pentru completarea sau pentru excluderea din ordinea de zi. Însă, potrivit Regulamentului, am primit două solicitări, pe care le voi expune, și în afară de asta mai au posibilitate cei care sînt autori ai proiectelor de lege sau comisiile, dacă sînt anumite propuneri.
Vă rog foarte mult, domnule Hotineanu, poftiți.
Domnul Vladimir Hotineanu:
Stimate domnule Președinte,
Din partea Comisiei cultură, educație, cercetare, tineret, sport și mass-media rog transferul pentru bisăptămînala viitoare a proiectului Hotărîrii de Parlament nr.451, la fel, nr.403 pentru bisăptămînala viitoare.
Vă mulțumesc mult.
Domnul Andrian Candu:
Mulțumesc foarte mult.
Este vorba despre proiectele de pe ordinea de zi nr.22 și nr.23, numerele de înregistrare 451 și 403, din partea comisiei se solicită transferul pentru bisăptămînală. Dacă nu sînt alte obiecții, atunci fără să supun la vot, să le transferăm pentru săptămîna viitoare, dacă sînteți de acord.
Mulțumesc foarte mult.
Nr.22 și nr.23 sînt transferate pentru săptămîna viitoare.
Domnule Creangă Ștefan,
Vă rog frumos. Poftiți.
Domnul Ștefan Creangă:
Mulțumesc, domnule Președinte.
Solicit din numele comisiei să fie transferate pentru săptămîna viitoare trei proiecte care sînt în ordinea de zi: 11, 12, și 13. Este vorba de proiectul nr.1299, împreună cu proiectul de Hotărîre nr.501, proiectul nr.1569, împreună cu proiectul de Hotărîre nr.500, se referă la raportul Consiliului Concurenței și proiectul nr.394 pentru modificarea și completarea unor acte legislative.
Și o altă solicitare din numele comisiei este includerea în ordinea de zi pentru ședința de azi și mîine a proiectului de Lege nr.33 din 16 februarie 2016 privind moratoriul asupra controlului de stat, pentru lectura a doua.
Domnul Andrian Candu:
Da. Vă mulțumesc frumos.
Într-adevăr, am primit solicitare pentru introducerea pe ordinea de zi a proiectul nr.33 din 16 februarie 2016 ce ține de moratoriul asupra controlului de stat. Luînd în considerare că este introducerea pe ordinea de zi a acestui subiect, am să solicit votul plenului.
Cine este pentru a fi introdus acest subiect pe ordinea de zi astăzi…
Domnule președinte Creangă, sau mîine, e vreo …