предприняли для того чтобы найти виновных как в первом, так и во втором вопиющих инцидентов?
Domnul Andrian Candu:
Vă mulțumim foarte mult, doamnă Șupac.
Și în continuare mai aveți o altă întrebare? Nu?
Vă mulțumim.
În continuare, domnul Ghilețchi. Poftiți.
Domnul Valeriu Ghilețchi:
Domnule Președinte,
Am o întrebare pentru doamna ministru al sănătății Ruxanda Glavan. Din informațiile pe care le dețin, numărul solicitanților pentru serviciul de hemodializă din partea de nord, în special din regiunea municipiului Bălți, este destul de mare. Și pentru a face față numărului mare de solicitări, spitalul oferea servicii și în zile de odihnă.
În prezent, însă, personalul medical refuză să lucreze în zilele de odihnă pentru că li s-a refuzat remunerarea suplimentară a orelor de muncă în weekend. Dat fiind faptul că însăși viața unor pacienți depinde de acest serviciu medical și datorită faptului că legislația în vigoare prevede remunerarea suplimentară a orelor de muncă în zilele de odihnă, aș vrea să fie examinată această situație și să vedem cum putem găsi soluții ca acești pacienți să poată avea servicii de hemodializă inclusiv în zilele de odihnă.
Vă mulțumesc foarte mult.
Rog răspunsul în scris.
Domnul Andrian Candu:
Vă mulțumesc foarte mult.
Declar ședința închisă și ne revedem mîine la 10.00.
Ședința s-a încheiat la ora 17.24.
Stenograma a fost pregătită spre publicare
în Secția pentru lucrările plenului Parlamentului
din cadrul Direcției generale documentare
parlamentară a Secretariatului Parlamentului.