consolidării mecanismului de creștere a exportului care ar asigura o cooperare interinstituțională responsabilă de diplomația economică.
Atît concepția de politică externă, cît și strategia de promovare a exporturilor și atragerea investițiilor, dar și alte documente normative care reglementează activitatea instituțiilor pe dimensiunea externă nu propun decît o abordare limitată a instrumentului diplomației economice.
Or, rețelele de reprezentare diplomatică ale Republicii Moldova nu sînt utilizate în deplină capacitate, persistă deficiențe de coordonare între instituții, dar și de cooperare cu sectorul privat, societatea civilă, diaspora, spațiul academic etc., fapt ce cauzează o utilizare limitată și ad-hoc a acestor instrumente ale diplomației economice.
La fel, cunosc și dificultățile cu care se confruntă încă Republica Moldova într-o mai bună organizare la acest capitol, dar, totodată, conștientizez că aceste circumstanțe existente împiedică valorificarea optimă a resurselor existente, inclusiv privind beneficiile oferite de către Acordul de Asociere Republica Moldova – Uniunea Europeană cu precădere în partea ce ține de crearea Zonei de Liber Schimb Aprofundat și Cuprinzător, care necesită o regîndire în corespundere cu exemplul altor state.
În termenul stabilit, în scris, la această etapă.
Vă mulțumesc.
Doamna Liliana Palihovici:
Și eu vă mulțumesc.
Stimați colegi,
Ordinea de zi a fost epuizată.
Declar ședința închisă.
Următoarea ședință va avea loc mîine, 1 aprilie, începînd cu ora 10.00.
Ședința s-a încheiat la ora 12.53.
Stenograma a fost pregătită spre publicare
în Secția pentru lucrările plenului Parlamentului
din cadrul Direcției generale documentare
parlamentară a Secretariatului Parlamentului.