DEZBATERI PARLAMENTARE
Parlamentul Republicii Moldova de legislatura a XX-a
SESIUNEA a IV-a ORDINARĂ – APRILIE 2016
Ședința din ziua de 8 aprilie 2016
(STENOGRAMA)
SUMAR
1.Declararea ședinței ca fiind deliberativă. (Onorarea Drapelului de Stat al Republicii Moldova.)
2.Dezbaterea și adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.14 din 3 februarie 2016 pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea cu privire la Banca Națională a Moldovei – art. 5, 6, 11, 35, 71; Legea privind Comisia Națională a Pieței Financiare – art. 4, 22, 28; Legea privind administrarea și deetatizarea proprietății publice – art. 1; ș.a.).
3.Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.113 din 18 martie 2016 pentru modificarea și completarea Legii nr.62-XVI din 21 martie 2008 privind reglementarea valutară (art. 3, 4, 6, 9, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 21 ș.a.).
4.Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.84 din 4 martie 2016 privind statutul municipiului Chișinău.
5.Dezbaterea și adoptarea proiectului de Hotărîre nr.140 din 6 aprilie 2016 privind numirea în funcția de Avocat al Poporului pentru protecția drepturilor copilului (Maia Bănărescu, Tatiana Crestenco).
Pentru candidatura doamnei Maia Bănărescu la funcția de Avocat al Poporului pentru protecția drepturilor copilului au votat „pro” – 60.
6.Dezbaterea și adoptarea proiectului de Hotărîre nr.17 din 5 februarie 2016 privind încetarea calității de director al Centrului Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal (Vitalie Paniș).
7.Dezbaterea și adoptarea proiectului de Hotărîre nr.142 din 7 aprilie 2016 privind numirea în funcție a directorului Centrului Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal (Eduard Răducan).
8.Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.71 din 1 martie 2016 pentru modificarea unor acte legislative (Legea privind protecția topografiilor circuitelor integrate – art. 2, 3, 6; Anexa la Legea privind deetatizarea proprietății publice; Legea privind protecția desenelor industriale – art. 5; ș.a.).
9.Dezbaterea în primă lectură și respingerea proiectului de Lege nr.93 din 4 martie 2013 pentru modificarea și completarea Legii cu privire la fondul ariilor naturale protejate de stat nr.1538 din 25 februarie 1998.
10.Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.75 din 2 martie 2016 pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea privind organizarea administrativ-teritorială a Republicii Moldova – art. 4, 5, 51, 6 ș.a.; Legea privind finanțele publice locale – art. 5).
11.Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.121 din 2 aprilie 2015 privind modificarea și completarea unor acte legislative (Legea privind produsele alimentare – art. 15 alin. (6); Legea cu privire la publicitate – art. 23; Codul contravențional – art. 801, 364).
12.Aprobarea proiectului ordinii de zi pentru perioada 14–22 aprilie.
13.Dezbaterea și adoptarea proiectului de Hotărîre nr.146 din 8 aprilie 2016 pentru modificarea și completarea Hotărîrii Parlamentului nr.7 din 23 ianuarie 2015 privind componența numerică și nominală a Biroului permanent al Parlamentului.
14.Dezbaterea și adoptarea proiectului de Hotărîre nr.151 din 8 aprilie 2016 pentru modificarea și completarea Hotărîrii Parlamentului nr.9 din 28 ianuarie 2015 privind aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Parlamentului.
15.Dezbaterea și adoptarea proiectului de Hotărîre nr.152 din 8 aprilie 2016 pentru modificarea și completarea Hotărîrii Parlamentului nr.68 din 9 aprilie 2015 privind aprobarea componenței nominale a delegațiilor Parlamentului Republicii Moldova la organizațiile parlamentare internaționale și organizațiile parlamentare bilaterale.