DEZBATERI PARLAMENTARE
Parlamentul Republicii Moldova de legislatura a XIX-a
SESIUNEA a VI-a ORDINARĂ – APRILIE 2013
26 aprilie 2013 – continuarea ședinței din 25 aprilie 2013
(STENOGRAMA)
SUMAR
1. Continuarea ședinței din data de 25 aprilie 2013.
2. Dezbateri asupra ordinii de zi.
3. Dezbaterea și aporbarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.57 din
27 februarie 2013 pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Codul
muncii – art.10, 372 ș.a; Legea privind Inspecția Muncii – art.1,7,8, 112 ș.a.;
Legea securității și sănătății în muncă – art.8,14; ș.a.).
4. Dezbaterea proiectului de Lege nr.2684 din 14 noiembrie 2012 pentru
modificarea și completarea Codului contravențional al Republicii Moldova
nr.218-XVI din 24 octombrie 2008 (art. 224). În urma dezbaterilor, s-a luat decizia
ca procedura de vot să aibă loc într-o ședință ulterioară.
5. Dezbaterea, aprobarea în primă lectură și adoptarea în lectura a doua a
proiectului de Lege nr.101 din 7 martie 2013 pentru ratificarea Protocolului privind
registrele emisiilor și transferului poluanților la Convenția privind accesul la
informație, justiție și participarea publicului la adoptarea deciziilor în domeniul
mediului.
6. Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.131 din
22 martie 2013 privind completarea articolului 4 din Legea fondurilor asigurării
obligatorii de asistență medicală pe anul 2013 nr.251 din 8 noiembrie 2012.
7. Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.2991
din 11 decembrie 2012 pentru modificarea și completarea Codului penal al
Republicii Moldova nr.985-XV din 18 aprilie 2002 (art.145, 151, 152 ș.a.).
8. Dezbaterea, aprobarea în primă lectură și adoptarea în lectura a doua a
proiectului de Lege nr.2746 din 19 noiembrie 2012 privind modificarea articolului
9 alin.(2) al Legii nr.435-XVI din 28 decembrie 2006 privind descentralizarea
administrativă (art.9 alin.(2)).
9. Dezbaterea, aprobarea în primă lectură și adoptarea în lectura a doua a
proiectului de Lege nr.181 din 25 aprilie 2013 pentru completarea Regulamentului
Parlamentului.
10. Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.553 din
21 martie 2013 pentru completarea articolului 44 din Legea privind achizițiile
publice.
11. Anunțarea pauzei în cadrul ședinței din 26 aprilie 2013.