DEZBATERI PARLAMENTARE
Parlamentul Republicii Moldova de legislatura a XX-a
SESIUNEA a IV-a ORDINARĂ – MAI 2016
Ședința din ziua de 13 mai 2016
(STENOGRAMA)
SUMAR
1.Declararea ședinței ca fiind deliberativă. (Onorarea Drapelului de Stat al Republicii Moldova.)
2.Dezbaterea ordinii de zi și aprobarea ei.
3.Dezbaterea și adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.497 din 9 decembrie 2015 pentru modificarea și completarea Legii cadastrului bunurilor imobile nr.1543-XIII din 25 februarie 1998 (art. 4, 23, 403).
4.Dezbaterea și adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.113 din 18 martie 2016 pentru modificarea și completarea Legii nr.62-XVI din 21 martie 2008 privind reglementarea valutară (art. 3, 4, 6, 9, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 21 ș.a.).
5.Dezbaterea și adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.121 din 25 martie 2016 pentru modificarea și completarea Legii nr.220-XVI din 19 octombrie 2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali (art. 7, 12, 19).
6.Dezbaterea și adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.437 din 4 noiembrie 2015 pentru modificarea și completarea Legii nr.66-XVI din 27 martie 2008 privind protecția indicațiilor geografice, denumirilor de origine și specialităților tradiționale garantate (art. 1, 2, 3, 5 ș.a.).
7.Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.174 din 21 aprilie 2016 pentru modificarea și completarea Legii nr.139 din 2 iulie 2010 privind dreptul de autor și drepturile conexe (preambulul, art. 8, 23, 24, 28, 29 ș.a.).
8.Dezbaterea în primă lectură și respingerea proiectului de Lege nr.84 din 18 martie 2015 cu privire la protecția sănătății publice împotriva expunerii la fumul de tutun din mediul ambiant și consecințele consumului de tutun.
9.Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.416 din 29 octombrie 2015 pentru modificarea articolului 22 al Legii nr.190-XV din 8 mai 2003 cu privire la veterani. Pentru lectura a doua proiectul nr.416 va fi comasat cu proiectul de lege nr.444 din 5 noiembrie 2015, proiectul nr.416 fiind ca proiect de alternativă.
10.Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.444 din 5 noiembrie 2015 pentru modificarea articolului 22 din Legea nr.190-XV din 8 mai 2003 cu privire la veterani. Pentru lectura a doua proiectul nr.444 va fi comasat cu proiectul de lege nr.416 din 29 octombrie 2015, proiectul nr.444 fiind ca proiect de bază.
11.Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.393 din 16 octombrie 2015 pentru completarea Legii nr. 1591-XV din 26 decembrie 2002 privind protecția socială suplimentară a unor beneficiari de pensii, stabilite în sistemul public de asigurări sociale (art. 15, 16, 2).
12.Adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.45 din 27 februarie 2015 pentru completarea unor acte legislative (Codul fiscal – art. 4; Legea cu privire la tariful vamal – art. 28). Proiectul nr.45 a fost dezbătut într-o ședință anterioară. La ședința de astăzi acesta a fost supus doar votului.
13.Adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.51 din 22 februarie 2016 pentru completarea anexei la Legea nr.131 din 8 iunie 2012 privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător. Proiectul nr.51 a fost dezbătut într-o ședință anterioară. La ședința de astăzi acesta a fost supus doar votului.
14.Adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.128 din 31 martie 2016 pentru modificarea articolului 55 din Codul penal al Republicii Moldova nr.985-XV din 18 aprilie 2002. Proiectul nr.128 a fost dezbătut într-o ședință anterioară. La ședința de astăzi acesta a fost supus doar votului.
15.Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.105 din 15 martie 2016 pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea cu privire la ieșirea și intrarea în Republica Moldova – Capitolul IV; Legea privind actele de identitate din sistemul național de pașapoarte – art. 4, 5, 6, 8; ș.a.).
16.Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.87 din 10 martie 2016 pentru completarea Legii nr.355-XVI din 23 decembrie 2005 cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar (Anexa nr.8).
17.Dezbaterea și adoptarea proiectului de Hotărîre nr.208 din 13 mai 2016 pentru modificarea Hotărîrii Parlamentului nr.74 din 21 aprilie 2016 pentru constituirea Comisiei de anchetă privind activitatea Î.S. „Poșta Moldovei” în legătură cu informațiile referitoare la organizarea de către angajații instituției a transportării ilegale în afara teritoriului Republicii Moldova a substanțelor interzise.
18.Declarația domnului deputat Valeriu Ghilețchi.
Ședința începe la ora 10.10.
Lucrările sînt prezidate de domnul Andrian Candu, Președintele Parlamentului, asistat de doamna Liliana Palihovici și de domnul Vladimir Vitiuc, vicepreședinți ai Parlamentului.
Domnul Andrian Candu:
Dragi colegi,
Bună dimineața.
Vă rog foarte mult să vă luați locul.
Secretariatul Parlamentului,
Să ne anunțe prezența.
Domnul Maxim Ganaciuc – șeful Direcției generale documentare parlamentară a Secretariatului Parlamentului:
Doamnelor și domnilor deputați,
Bună dimineața.
Vă anunț că la ședința Parlamentului, din totalul celor 101 de deputați, și-au înregistrat prezența 90 de deputați. Nu s-au înregistrat deputații: Carpov Eugen, Ghimpu Mihai, Nichiforciuc Eugeniu, Zotea Alina – concediu medical; Golovatiuc Vladimir, Goța Aliona, Hotineanu Vladimir, Odnostalco Vladimir, Zagorodnîi Anatolie – cerere.
Domnul Andrian Candu:
Vă mulțumim foarte mult.
Avem cvorumul. Înainte de a începe să onorăm Drapelul de Stat. (Se onorează Drapelul de Stat al Republicii Moldova.)
Dragi colegi,
Înainte de a trece la examinarea subiectelor de pe ordinea de zi și eventualele propuneri care sînt în mod de excepție propuse astăzi, despre care vom vorbi, dați-