DEZBATERI PARLAMENTARE
Parlamentul Republicii Moldova de legislatura a XX-a
SESIUNEA a IV-a ORDINARĂ – MAI 2016
Ședința din ziua de 26 mai 2016
(STENOGRAMA)
SUMAR
1.Declararea ședinței ca fiind deliberativă. (Onorarea Drapelului de Stat al Republicii Moldova.)
2.Dezbaterea ordinii de zi și aprobarea ei.
3.Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.83 din 4 martie 2016 pentru modificarea și completarea Legii nr.113 din 18 mai 2012 cu privire la stabilirea principiilor și a cerințelor generale ale legislației privind siguranța alimentelor (preambulul, art. 81-83, 141).
4.Dezbaterea și adoptarea proiectului de Hotărîre nr.160 din 13 aprilie 2016 privind modificarea anexei la Hotărîrea Parlamentului nr.146 din 9 iulie 2015 cu privire la Programul legislativ de realizare a angajamentelor de transpunere asumate în cadrul Acordului de Asociere dintre Republica Moldova, pe de o parte, și Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice și statele-membre ale acestora, pe de altă parte, pentru anii 2015 – 2016.
5.Dezbaterea, aprobarea în primă lectură și adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.156 din 12 aprilie 2016 pentru ratificarea Acordului dintre Republica Moldova și Guvernul Georgiei privind readmisia persoanelor aflate în situație de ședere ilegală.
6.Dezbaterea, aprobarea în primă lectură și adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.157 din 12 aprilie 2016 pentru ratificarea Protocolului de implementare a Acordului dintre Republica Moldova și Guvernul Georgiei privind readmisia persoanelor aflate în situație de ședere ilegală.
7.Dezbaterea și adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.309 din 24 august 2015 pentru modificarea și completarea Codului de procedură penală al Republicii Moldova nr.122-XV din 14 martie 2003 (art. 1, 6, 11 ș.a.).
8.Dezbaterea și adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.71 din 1 martie 2016 pentru modificarea unor acte legislative (Legea privind protecția topografiilor circuitelor integrate – art. 2, 3, 6; Anexa la Legea privind deetatizarea proprietății publice; Legea privind protecția desenelor industriale – art. 5; ș.a.).
9.Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.171 din 20 aprilie 2016 pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Codul de procedură penală – art. 29, 41, 52, 56, 177, 200, 255, ș.a.; Codul de procedură civilă – art. 5, 10, 52, 85, 86, 105 ș.a.; Codul contravențional – art. 230, 231, 232, 236, 238, 242 ș.a.).
10.Dezbaterea și adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.116 din 22 martie 2016 pentru modificarea și completarea Codului penal al Republicii Moldova nr. 985-XV din 18 aprilie 2002 (art. 1261, 240, 332).
11.Dezbaterea și adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.40 din 17 februarie 2016 pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Codul penal – art. 311, 312, 313, 314; Codul de procedură penală – art. 262, 263, 274).
12.Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.164 din 14 aprilie 2016 pentru modificarea Legii privind contracararea activității extremiste (art. 1 lit. b)).
13.Dezbaterea și adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.434 din 3 noiembrie 2015 cu privire la modificarea și completarea unor acte legislative (Legea cu privire la statutul judecătorului – art. 6, 9, 15, 25; Legea cu privire la Banca Națională a Moldovei – art. 23, 34; ș.a.).
14.Prezentarea, de către domnul viceministru al agriculturii și industriei alimentare Nicolae Olaru, a informației referitor la măsurile întreprinse de minister în vederea susținerii agricultorilor, plantațiile cărora au fost afectate de îngheț – răspuns domnului deputat Tudor Deliu.
15.Interpelări.
Ședința începe la ora 10.06.
Lucrările sînt prezidate de domnul Andrian Candu, Președintele Parlamentului, asistat de doamna Liliana Palihovici și de domnul Vladimir Vitiuc, vicepreședinți ai Parlamentului.
Domnul Andrian Candu:
Bună dimineața, dragi colegi.
Vă rog frumos să vă luați locul, pentru a începe ședința plenului.
Rugăm Secretariatul Parlamentului,
Să anunțe prezența.
Domnul Maxim Ganaciuc – șeful Direcției generale documentare parlamentară a Secretariatului Parlamentului:
Doamnelor și domnilor deputați,
Bună dimineața.
Vă anunț că la ședința Parlamentului, din totalul celor 101 de deputați, și-au înregistrat prezența 90 de deputați. Nu s-au înregistrat deputații: Bolea Vasile, Gutium Artur, Lupu Marian, Pistrinciuc Vadim, Voronin Vladimir – cerere; Bejan Valerian, Creangă Ștefan, Răducan Marcel – deplasare; Carpov Eugen – concediu medical; Cernat Vladimir.
Domnul Andrian Candu:
Vă mulțumim foarte mult.
Sînt 90 de deputați în sală, 46 – pentru majoritatea simplă.
Înainte de a începe, vă rog frumos să onorăm Drapelul de Stat. (Se onorează Drapelul de Stat al Republicii Moldova.)
Dragi colegi,
Înainte de a trece la ordinea de zi de astăzi și de această săptămînă, joi, 26 mai și vineri, 27 mai, dați-mi voie în mod tradițional să fac un anunț și anume că în perioada premergătoare ședinței noastre de astăzi și-au sărbătorit ziua de naștere colegii noștri Ștefan Creangă, Lidia Lupu și Oleg Reidman. Iar ieri și-a sărbătorit ziua de naștere domnul Vladimir Voronin. Le urăm „La mulți ani”, multă sănătate, fericire, bucurii, împliniri și succese în tot ceea ce realizează. (Aplauze.)
Onorat Plen,
Ordinea de zi de bază pentru zilele de 26 și 27 mai a fost aprobată anterior, Biroul permanent ieri în ședința sa a aprobat un supliment la ordinea de zi pentru aceeași perioadă, zilele de 26 – 27 mai, care va fost repartizată. Pe lîngă aceasta, în baza articolului 46 din Regulamentul Parlamentului, sînt cîteva demersuri din partea comisiilor și a grupurilor de deputați, care le voi da citire.
Președintele Comisiei politică externă și integrare europeană propune din motiv că reprezentanții ministerelor astăzi nu reușesc să ajungă în ședința plenului, să fie amînate pentru ziua de vineri, 27 mai 2016, două proiecte de lege: proiectul de Lege nr.158 din 12 aprilie 2016 pentru aderarea Republicii Moldova la Convenția vamală relativă la containere, proiectul nr.3 de pe ordinea de zi și proiectul de Lege nr.193 din 5 mai 2016 pentru aderarea Republicii Moldova la Acordul privind adoptarea prescripțiilor tehnice uniforme pentru vehicule cu roți … ș.a.m.d., subiectul nr.4 de pe ordinea de zi.
Luînd în considerare că este supliment la ordinea de zi, voi supune aceste propuneri ulterior votului în plen.