DEZBATERI PARLAMENTARE
Parlamentul Republicii Moldova de legislatura a XIX-a
SESIUNEA a VIII-a ORDINARĂ – MARTIE 2014
Ședința din ziua de 6 martie 2014
(STENOGRAMA)
SUMAR
1. Declararea ședinței ca fiind deliberativă. (Onorarea Drapelului de Stat al
Republicii Moldova.)
2. Dezbaterea ordinii de zi și aprobarea ei.
3. Dezbaterea și adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.16 din
22 ianuarie 2014 privind declararea utilității publice de interes național a lucrărilor
de reabilitare, modernizare și extindere a unor drumuri naționale.
4. Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.68 din
20 februarie 2014 privind modificarea și completarea Codului electoral
nr.1381-XIII din 21 noiembrie 1997 (art.177, 178, 186).
5. Dezbaterea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.60 din 11 februarie
2013 pentru completarea art.13 din Legea nr.440-XIII din 27 aprilie 1995 cu
privire la zonele și fîșiile de protecție a apelor rîurilor și bazinelor de apă.
Respingerea proiectului de Lege nr. 60 din 11 februarie 2013.
6. Respingerea proiectului de Lege nr.3098 din 19 decembrie 2012 pentru
modificarea art.87 din Legea nr.1515-XII din 16 iunie 1993 privind protecția
mediului înconjurător. Proiectul de Lege nr.3098 a fost dezbătut într-o ședință
anterioară. La ședința de astăzi acesta a fost doar supus votului.
7. Dezbaterea, aprobarea în primă lectură și adoptarea în lectura a doua a
proiectului de Lege nr.435 din 1 noiembrie 2013 privind modificarea și
completarea Codului electoral nr.1381-XIII din 21 noiembrie 1997.
8. Dezbaterea și adoptarea proiectului de Hotărîre nr.92 din 5 martie 2014
pentru aprobarea Declarației Parlamentului Republicii Moldova în legătură cu
evoluția situației din Ucraina.
9. Prezentarea informației referitor la desfășurarea licitațiilor pentru
procurarea dispozitivelor medicale – răspuns la întrebarea domnului deputat
Gheorghe Brega. (Raportor – Mihai Ciocanu, viceministru al sănătății.)
10. Prezentarea informației referitor la desfășurarea licitațiilor pentru
procurarea dispozitivelor medicale – răspuns la întrebarea domnului deputat
Gheorghe Brega. (Raportor – Alexandru Coman, Directorul general al Agenției
Medicamentului și Dispozitivelor Medicale.)
11. Întrebări.