DEZBATERI PARLAMENTARE
Parlamentul Republicii Moldova de legislatura a XIX-a
SESIUNEA a VI-a ORDINARĂ – MARTIE 2013
Ședința din ziua de 28 martie 2013
(STENOGRAMA)
SUMAR
1. Declararea ședinței ca fiind deliberativă.
2. Dezbateri asupra ordinii de zi și aprobarea ei.
3. Dezbaterea și adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.2978
din 10 decembrie 2012 cu privire la controalele oficiale pentru verificarea
conformității cu legislația privind hrana pentru animale și produsele alimentare și
cu normele de sănătate și bunăstare a animalelor.
4. Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.106 din
11 martie 2013 privind completarea unor acte legislative (Legea privind protecția
socială a cetățenilor care au avut de suferit de pe urma catastrofei de la Cernobîl
– art.211; Legea asigurării cu pensii a militarilor și persoanelor din corpul de
comandă și din trupele organelor afacerilor interne – art.641; Legea cu privire la
capitalizarea plăților periodice – art.14; Legea privind pensiile de asigurări
sociale de stat ș.a.). În urma dezbaterilor, s-a luat decizia ca, pentru lectura a doua,
proiectul nr.106 din 11 martie 2013, ca proiect de alternativă, să fie comasat cu
proiectul nr.138 din 26 martie 2013, ca proiect de bază.
5. Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.103 din
7 martie 2013 privind majorarea pensiilor. În urma dezbaterilor, s-a luat decizia ca,
pentru lectura a doua, proiectul nr.103 din 7 martie 2013, ca proiect de alternativă,
să fie comasat cu proiectul nr.138 din 26 martie 2013, ca proiect de bază.
6. Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.123 din
19 martie 2013 privind susținerea financiară suplimentară a unor beneficiari de
pensii și alocații sociale. În urma dezbaterilor, s-a luat decizia ca, pentru lectura a
doua, proiectul nr.123 din 19 martie 2013, ca proiect de alternativă, să fie comasat
cu proiectul nr.138 din 26 martie 2013, ca proiect de bază.
7. Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.138 din
26 martie 2013 privind modificarea și completarea unor acte legislative (Legea
privind protecția socială a cetățenilor care au avut de suferit de pe urma
catastrofei de la Cernobîl – art.211; Legea asigurării cu pensii a militarilor și a
persoanelor din corpul de comandă și din trupele organelor afacerilor interne –
art.641; ș.a.). În urma dezbaterilor, s-a luat decizia ca proiectul nr.138 din
26 martie 2013 să se ia ca proiect de bază și, pentru lectura a doua, să se comaseze
cu proiectele de alternativă nr.106 din 11 martie 2013, nr.103 din 7 martie 2013 și
nr.123 din 19 martie 2013. Adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege
nr.138 din 26 martie 2013.