cu privire la statutul juridic al cetățenilor străini și al apatrizilor în Republica
Moldova – art.8, Legea ocrotirii sănătății – art.26; ș.a.).
11. Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.32 din
1 februarie 2013 cu privire la modificarea și completarea Codului fiscal (art.1012).
Pentru lectura a doua, se propune comasarea proiectului de Lege nr.32 din
1 februarie 2013, ca proiect de alternativă, cu proiectul de Lege nr.104 din
11 martie 2013.
12. Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.121 din
18 martie 2013 privind scutirea Primăriei or. Ceadîr-Lunga, UTA Găgăuzia de
compensarea pierderilor cauzate de excluderea din circuitul agricol a terenului
pentru construcția complexului sportiv.
13. Prezentarea de către doamna vicepreședinte al Companiei Naționale de
Asigurări Sociale Tatiana Popa a informației privind modul de calculare a pensiei
pentru domnul președinte al Consiliului Superior al Magistraturii Nichifor Corochi.
14. Întrebările deputaților.
Ședința începe la ora 10.02.
Lucrările sînt prezidate de domnul Marian Lupu, Președintele
Parlamentului, asistat de doamna Liliana Palihovici, vicepreședinte al
Parlamentului.
Domnul Marian Lupu:
Bună dimineața.
Rog să vă ocupați locurile dumneavoastră, pentru a începe ședința plenului
Parlamentului.
Voi ruga Secretariatul să anunțe prezența în sală.
Domnul Maxim Ganaciuc – șeful Direcției generale documentare
parlamentară:
Doamnelor și domnilor deputați,
Bună dimineața.
Vă anunț că la lucrările ședinței de astăzi a plenului Parlamentului, din
totalul celor 101 de deputați, și-au înregistrat prezența 95 de deputați. Nu s-au
înregistrat deputații: Butmalai Ion, Domenti Oxana.
A, doamna Oxana Domenti prezentă.
Domnul Stoianoglo Alexandru, Hadârcă Ion, Bodrug Oleg.
Domnul Marian Lupu:
Deci, în totalitate, 96 de deputați.
Stimaţi colegi,
Eu rog puțină liniște în sală. Constat caracterul deliberativ al ședinței și rog
să onorăm Drapelul Țării. (Se onorează Drapelul de Stat al Republicii Moldova.)
Mulțumesc.