Domnul Alexandr Petkov:
Dumneavoastră, pur și simplu, ați spus deodată inițial, deci înseamnă de
două ori inițial a ieșit o dată. A doua oară a mai ieșit încă o dată.
De ce spuneți acum minciuni? Scuzați-mă de expresie.
Domnul Marian Lupu:
Doamnă Popa,
Eu vă mulțumesc.
Iar dumneavoastră, cu insultele, mai țineți-vă, vă rog, gurița.
Alte întrebări? Nu sînt.
Ședința o declar închisă. Următoarea ședință…
Ba sînt. Da, vă rog. Microfonul nr.4.
Domnul Alexandru Cimbriciuc:
Și vreau să solicit și eu o întrebare și o solicitare ca, pentru săptămîna
viitoare, în plenul Parlamentului, să prezinte, să fie prezentată de către Procurorul
General și Directorul Centrului Național Anticorupție informația referitoare la
cauza penală 201032843 care ține de depășirea atribuțiilor de serviciu a unor
factori de decizie din cadrul Primăriei orașului Soroca, care a adus statului
prejudicii în proporție deosebit de mari.
Care sînt motivele tărăgănării acestei cauze și cum s-a admis o astfel de
abordare din partea ofițerului de urmărire penală, precum și a procurorului
responsabil?
Vă mulțumesc.
Domnul Marian Lupu:
Alte întrebări? Nu sînt. Ședința o declar închisă.
Ne întîlnim din nou în ședință… Nu, nu, nu așa, de la un kilometru. Eu vă
rog să vă autoorganizați cumva, domnule Bondari.
Microfonul nr.3.
Domnul Veaceslav Bondari:
Eu, la începutul ședinței, am prezentat întrebarea. Întrebare Inspecției
Muncii.
Domnul Marian Lupu:
Domnule Bondari,
Puteți de 10 ori la începutul ședinței să prezentați întrebări, dar dacă vă uitați
în Regulament, acolo e scris foarte clar: întrebările se formulează astăzi și cel care
este solicitat să vină, vine la următoarea ședință, cînd este Ora întrebărilor.
Ce vă precipitați? Simplu.
Domnul Veaceslav Bondari:
Mulțumesc.