Proiectul nr.46 este aprobat.
Microfonul nr.3.
Domnul Grigore Petrenco:
Domnule Preşedinte al ședinței,
Două fracțiuni au propus cu ce trebuie să se ocupe această comisie. Două
fracțiuni și nu puneți la vot. Prezidați corect ședința Parlamentului.
Domnul Marian Lupu:
Domnule Petrenco,
Acum...
Domnul Grigore Petrenco:
Deci sînteți obligat…
Domnul Marian Lupu:
…eu vă redau.
Domnul Grigore Petrenco:
…conform…
Domnul Marian Lupu:
Deconectați microfonul nr.3 și ascultați-mă cu multă atenție. O să ridicați
stenograma și o să vedeți că eu am generalizat și am spus: sînt două propuneri.
Prima. Propunerea autorilor, ca tema să rămînă doar BEM-ul. Termenul
activității comisiei – o lună.
Propunerea a doua, conceptuală, să fie BEM-ul și tot sistemul bancar, iar ca
termen – o lună pentru BEM, plus două luni pentru toți ceilalți.
Respectiv, am pus la vot prima și am votat prima.
Iată cum a fost, stimate coleg, și rog frumos să nu-mi puneți dumneavoastră
paste pe urechi, că nu se primește.
Stimaţi colegi,
La această etapă, precum am convenit, ședința o declar închisă. Toate
subiectele mișcate pentru ziua de mîine.
Mulțumesc și o seară bună în continuare!
Ședința s-a încheiat la ora 17.36.
Stenograma a fost pregătită spre publicare
în Direcția generală documentare parlamentară
a Secretariatului Parlamentului.