11. Dezbaterea, aprobarea în primă lectură și adoptarea în lectura a doua a
proiectului de Lege nr.3109 din 19 decembrie 2012 pentru formularea Declarației
Republicii Moldova la Convenția internațională privind eliminarea tuturor
formelor de discriminare rasială.
12. Dezbaterea, aprobarea în primă lectură și adoptarea în lectura a doua a
proiectului de Lege nr.3111 din 19 decembrie 2012 pentru ratificarea celui de-al
doilea Protocol adițional la Convenția europeană de asistență judiciară în materie
penală.
13. Dezbaterea, aprobarea în primă lectură și adoptarea în lectura a doua a
proiectului de Lege nr.3164 din 22 decembrie 2012 pentru modificarea şi
completarea unor acte legislative (Legea privind alocațiile sociale de stat – art.1, 2,
3 ș.a.; Legea privind protecția socială a cetățenilor care au avut de suferit de pe
urma catastrofei de la Cernobîl – art.3, 6 ș.a.)
14. Dezbaterea și adoptarea proiectului de Hotărîre nr.3035 din
12 decembrie 2012 privind eliberarea din funcție a unui judecător al Curții
Supreme de Justiție
15. Dezbaterea și adoptarea proiectului de Hotărîre nr.3135 din
21 decembrie 2012 privind eliberarea din funcție prin transfer a unor judecători ai
Curții Supreme de Justiție.
16. Dezbaterea și adoptarea proiectului de Hotărîre nr.3137 din
21 decembrie 2012 privind modificarea articolului 2 din Hotărîrea Parlamentului
nr.258 din 9 noiembrie 2012 pentru constituirea unei comisii speciale de control a
declarațiilor cu privire la venituri și proprietate ale președintelui și membrilor
Comisiei Naționale de Integritate.
17. Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.2477
din 26 octombrie 2012 privind Stema de Stat a Republicii Moldova.
18. Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.2705
din 15 noiembrie 2012 pentru modificarea și completarea unor acte legislative
(Legea privind ocrotirea monumentelor – art.16, 161; Legea privind autorizarea
executării lucrărilor de construcție – art.3, 6, 9 ș.a.).
19. Dezbaterea și respingerea proiectului de Lege nr.2479 din 26 octombrie
2012 pentru modificarea și completarea Legii nr.173-XIII din 6 iulie 1994 privind
modul de publicare și intrare în vigoare a actelor oficiale (art.1).
20. Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.3156
din 22 decembrie 2012 privind schimbul unor terenuri din fondul silvic în scopul
construcției ”Centrului de Suport pentru Mediul de Afaceri Transfrontalier−
Formare, Expoziție și Simpozion”.
21. Dezbaterea în primă lectură a proiectului de Lege nr.3116 din
20 decembrie 2012 pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Codul
fiscal – art.122, 289, 290, ș.a.;Legea pentru modificarea și completarea unor acte