Onorat Parlament,
Acesta este un pachet minimal de măsuri necesare care vin să amelioreze
situația dramatică în care s-au pomenit cetățenii noștri. Guvernul este obligat să
intervină în asemenea situații, pentru a proteja cetățenii de penuria provocată de
creșterea prețurilor, de manipulările și speculațiile pe piața valutară.
Dacă ținem minte promisiunile făcute, dacă ținem la țara noastră, la poporul
nostru, noi, deputații, din Parlamentul Republicii Moldova, indiferent de culoare și
viziuni politice, sîntem datori să cerem Guvernului punerea în practică a acestor
măsuri, pentru ca împreună să stopăm declinul economico-social în care ne-am
pomenit.
În cazul în care Guvernul nu își asumă responsabilitatea, acestuia urmează să
i se retragă încrederea oferită.
Vă mulțumesc. (Aplauze.)
Domnul Andrian Candu:
Vă mulțumim.
Și, pe această notă pozitivă… punem punct ședinței de astăzi și anunțăm
următoarea ședință pentru ziua de mîine, 14 martie, la ora 10.00.
Mersi mult.
Ședința s-a încheiat la ora 16.31.
Stenograma a fost pregătită spre publicare
în Direcția generală documentare parlamentară
a Secretariatului Parlamentului.