DEZBATERI PARLAMENTARE
Parlamentul Republicii Moldova de legislatura a XIX-a
SESIUNEA a V-a ORDINARĂ – DECEMBRIE 2012
Ședința din ziua de 20 decembrie 2012
(STENOGRAMA)
SUMAR
1. Declararea ședinței ca fiind deliberativă.
2. Alocuțiunea Excelenței Sale Domnul Jean-Claude Mignon, Președintele
Adunării Parlamentare a Consiliului Europei.
3. Runda de întrebări – răspunsuri. (Răspunde la întrebări Domnul
Jean-Claude Mignon, Președintele Adunării Parlamentare a Consiliului Europei.)
4. Dezbateri asupra ordinii de zi și aprobarea ei.
5. Dezbaterea, aprobarea în primă lectură și adoptarea în lectura a doua a
proiectului de Lege nr.3055 din 14 decembrie 2012 privind importul unor
autospeciale.
6. Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.2879
din 30 noiembrie 2012 cu privire la ratificarea Acordului privind Spațiul Aerian
Comun dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană și statele sale membre.
7. Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.2750
din 19 noiembrie 2012 pentru ratificarea Acordului dintre Republica Moldova și
Bosnia și Herțegovina privind asistența juridică reciprocă în materie civilă și
penală.
8. Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.2977
din 10 decembrie 2012 pentru modificarea și completarea unor acte legislative
(Legea instituțiilor financiare – art.3, 6, 7 ș.a.; Legea cu privire la Banca
Națională a Moldovei – art.5, 11; ș.a.).
9. Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.2987
din 10 decembrie 2012 cu privire la activitatea Consiliului pentru prevenirea și
eliminarea discriminării și asigurarea egalității.
10. Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.2988
din 10 decembrie 2012 pentru modificarea și completarea unor acte legislative
(Legea taxei de stat – art.4; Codul penal – art.173, 176, 346; ș.a.).
11. Dezbaterea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.1147 din 29 mai
2012 pentru modificarea unor acte legislative (Legea Curții de Conturi – art.14,
16; Legea cu privire la aprobarea Regulamentului Centrului Național pentru
Protecția Datelor cu Caracter Personal, structurii, personalului-limită și a
modului de finanțare a Centrului Național pentru Protecția Datelor cu Caracter