Personal). În urma dezbaterilor, s-a luat decizia ca procedura de vot să aibă loc
într-o ședință ulterioară pînă la sfîrșitul sesiunii parlamentare curente.
12. Dezbaterea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.1947 din
5 septembrie 2012 pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea
taxei de stat – art.2, 3, 4; Codul penal – art.347; Codul contravențional – art.322,
396, 400). În urma dezbaterilor, s-a luat decizia ca procedura de vot să aibă loc
într-o ședință ulterioară pînă la sfîrșitul sesiunii parlamentare curente.
13. Dezbaterea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.1496 din 29 iunie
2012 pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea privind
administrația publică locală – art.13; Legea pentru aprobarea Regulamentuluicadru
privind constituirea și funcționarea consiliilor locale și raionale–Titlul I). În
urma dezbaterilor, s-a luat decizia ca procedura de vot să aibă loc într-o ședință
ulterioară pînă la sfîrșitul sesiunii parlamentare curente.
14. Răspunsul domnului viceministru al transporturilor și infrastructurii
drumurilor Boris Gherasim la întrebarea domnului deputat Anatolie Zagorodnîi
privind situația drumurilor din țară.
15. Răspunsul domnului viceministru al afacerilor interne Dumitru Ursachi
la întrebarea domnului deputat Alexandr Bannicov privind cazul Întreprinderii
”Lundas-Trans”.
16. Răspunsul domnului viceministru al muncii, protecției sociale și familiei
Sergiu Sainciuc la întrebarea doamnei deputat Galina Balmoș referitor la Casa-
Internat pentru copii cu deficiențe mintale (băieți) din orașul Orhei.
17. Răspunsul domnului viceministru al construcțiilor și dezvoltării
regionale Anatolie Zolotcov la întrebarea domnului deputat Gheorghe Brega
privind desfășurarea lucrărilor de reconstrucție a clădirii Parlamentului.
18. Răspunsul domnului viceministru al culturii Gheorghe Postică la
întrebarea domnului deputat Ion Ceban privind poziția Ministerului Culturii
referitor la faptul că elevii vorbitori de limbă rusă trebuie să achite o sumă de 2,5
ori mai mare pentru serviciile prestate de ghid în muzeele din Republica Moldova.
19. Răspunsul doamnei ministru al educației Maia Sandu la întrebarea
domnului deputat Ion Ceban cu privire la procesul de optimizare în școli (cazul
Liceului ”Mihai Eminescu” din orașul Orhei).
20. Întrebări.