din funcție atunci cînd ajung la vîrsta de pensionare, s-a invocat faptul că sînt
foarte mulți tineri pedagogi care merg la sate și nu au un loc de muncă.
Aș vrea să cunoaștem informația de la Oficiul Forțelor de Muncă privitor și
la această chestiune. Răspunsul l-am dori în ședința de joia viitoare în plenul
Parlamentului.
Mulțumesc.
Doamna Liliana Palihovici:
Am înregistrat.
Mai sînt întrebări?
Dacă nu mai sînt întrebări, declar ședința închisă.
Următoarea ședință va avea loc mîine, la ora 10.00.
Ședința s-a încheiat la ora 15.27.
Stenograma a fost pregătită spre publicare
în Direcția generală documentare parlamentară
a Secretariatului Parlamentului.