DEZBATERI PARLAMENTARE
Parlamentul Republicii Moldova de legislatura a XIX-a
SESIUNEA a V-a ORDINARĂ – DECEMBRIE 2012
Ședința din ziua de 7 decembrie 2012
(STENOGRAMA)
SUMAR
1. Declararea ședinței ca fiind deliberativă.
2. Dezbateri asupra ordinii de zi și aprobarea ei.
3. Dezbaterea și adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.613
din 28 martie 2012 pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Codul
cu privire la locuințe – art.105, 110; Legea privatizării fondului de locuințe –
art.5, 17).
4. Dezbaterea și adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.2439
din 24 octombrie 2012 pentru completarea unor acte legislative (Legea cadastrului
bunurilor imobile – art.406; Codul contravențional – art.326).
5. Dezbaterea și adoptarea proiectului de Hotărîre nr.2587 din 6 noiembrie
2012 privind aprobarea listei funcțiilor din cadrul Centrului Național Anticorupție
și gradelor speciale ce le corespund.
6. Dezbaterea și adoptarea proiectului de Hotărîre nr.2694 din 14 noiembrie
2012 despre aprobarea Regulamentului cu privire la organizarea și desfășurarea
concursului pentru ocuparea funcției de șef de subdiviziune teritorială a Centrului
Național Anticorupție.
7. Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.2 din
2 ianuarie 2012 privind modificarea anexei la Legea nr.668-XIII din 23 noiembrie
1995 pentru aprobarea Listei unităţilor ale căror terenuri destinate agriculturii
rămîn în proprietatea statului.
8. Dezbaterea, aprobarea în primă lectură și adoptarea în lectura a doua a
proiectului de Lege nr.2759 din 20 noiembrie 2012 pentru modificarea și
completarea Codului fiscal nr.1163-XIII din 24 aprilie 1997 (art.2261, 2263, 2264
ș.a.).
9. Prezentarea Raportului asupra administrării și întrebuințării resurselor
financiare publice și patrimoniului public în anul 2011. Proiectul nr.2264 din
9 octombrie 2012. (Raportor – Serafim Urechean, Președintele Curții de Conturi.)
Ședința începe la ora 10.02.
Lucrările sînt prezidate de domnul Marian Lupu, Președintele
Parlamentului, asistat de doamna Liliana Palihovici, vicepreședinte al
Parlamentului.