11. Dezbaterea și adoptarea proiectului de Hotărîre nr.2838 din 28 noiembrie
2012 cu privire la aprobarea bugetului Comisiei Naționale a Pieței Financiare pe
anul 2013.
12. Dezbaterea și adoptarea proiectului de Hotărîre nr.2930 din 6 decembrie
2012 pentru modificarea și completarea hotărîrii privind aprobarea componenței
nominale a comisiilor permanente ale Parlamentului nr.3 din 12 ianuarie 2011.
13. Ora Întrebărilor.
14. Declarația domnului deputat Mihai Godea.
Ședința începe la ora 10.12.
Lucrările sînt prezidate de domnul Marian Lupu, Președintele
Parlamentului, asistat de domnul Vladimir Plahotniuc, prim-vicepreședinte al
Parlamentului, și de doamna Liliana Palihovici, vicepreședinte al Parlamentului.
Domnul Marian Lupu:
Bună dimineața.
Rog să vă ocupați locurile dumneavoastră, începe ședința plenului
Parlamentului.
Secretariatul,
Rog să anunțați prezența.
Domnul Maxim Ganaciuc – șeful Direcției generale documentare
parlamentară:
Doamnelor și domnilor deputați,
Bună dimineața.
Vă anunț că la lucrările ședinței de astăzi a plenului Parlamentului, din
totalul celor 101 de deputați, și-au înregistrat prezența 93 de deputați. Nu s-au
înregistrat deputații: Deliu Tudor, Jantuan Stella, Popa Victor – în delegație;
Apostolachi Iurie, Vieru Boris – din motive de sănătate; Sîrbu Serghei, Starîș
Constantin, Tkaciuk Mark.
Domnul Marian Lupu:
Vă mulțumesc.
Stimați colegi,
Constat caracterul deliberativ al ședinței. Rog să onorăm Drapelul Țării. (Se
onorează Drapelul de Stat al Republicii Moldova.)
Mulțumesc.
Stimați colegi,
La ordinea de zi. Este proiectul ordinii de zi, aprobat de către Biroul
permanent și supus atenției plenului Parlamentului. Dacă sînt propuneri adiționale,
vă rog.
Microfonul nr.4.