Domnul Marian Lupu:
Vă rog să vă ocupați locurile dumneavoastră, pentru a începe ședința
plenului.
Secretariatul,
Rog să anunțați prezența.
Domnul Maxim Ganaciuc – șeful Direcției generale documentare
parlamentară:
Doamnelor și domnilor deputați,
Bună ziua.
Vă anunț că la lucrările ședinței de astăzi a Parlamentului, din totalul celor
100 de deputați, și-au înregistrat prezența 86 de deputați. Nu s-au înregistrat
deputații: Ciobanu Maria – în delegație; Vieru Boris – din motive de sănătate;
Balmoș Galina, Guțu Ana, Mocanu Gheorghe, Pleșca Nae-Simion, Șupac Inna,
Todua Zurabi, Vlah Irina – la cerere; Olaru Nicolae, Petrenco Grigore, Sîrbu
Serghei, Starîș Constantin, Voronin Vladimir.
Domnul Marian Lupu:
Stimați colegi,
Ședința este deliberativă. Rog să onorăm Drapelul Țării. (Se onorează
Drapelul de Stat al Republicii Moldova.)
Stimați colegi,
Astăzi sîntem ziua de vineri. Repet: potrivit rigorilor Regulamentului, astăzi
nu putem suplimenta ordinea de zi, lucrul acesta l-am discutat și l-am făcut ieri,
doar în cazul în care se atestă situații cînd anumite proiecte pot fi propuse doar
pentru amînare sau pentru excludere.
Microfonul nr.5.
Domnul Valeriu Munteanu – Fracțiunea PL:
Domnule Președinte,
Stimați colegi,
În ajunul și cu prilejul Zilei, Sărbătorii Naționale a românilor de
pretutindeni, Ziua Marii Uniri, care simbolizează împlinirea idealului național de
unificare a românilor, început de basarabeni la 27 martie și desăvîrșit la 1
decembrie 1918 la Alba Iulia, din numele Fracțiunii Partidului Liberal felicităm
românii de pretutindeni, exprimîndu-ne încrederea că ne vom regăsi cît de curînd
posibil în marea familie europeană.
Țin să menționez, în mod special pentru comuniști și alte neamuri, că am
vorbit în limba română.
Mulțumesc. (Aplauze.)
Domnul Marian Lupu:
Acum, stimați colegi, la ordinea de zi, ca să mai lucrăm și pentru Moldova,
vă rog tare mult.
Microfonul nr.4.