DEZBATERI PARLAMENTARE
Parlamentul Republicii Moldova de legislatura a XIX-a
SESIUNEA a V-a ORDINARĂ – NOIEMBRIE 2012
Ședința din ziua de 29 noiembrie 2012
(STENOGRAMA)
SUMAR
1. Declararea ședinței ca fiind deliberativă.
2. Dezbateri asupra ordinii de zi și aprobarea ei.
3. Dezbaterea, aprobarea în primă lectură și adoptarea în lectura a doua a
proiectului de Lege nr.2809 din 26 noiembrie 2012 privind importul unui
autovehicul.
4. Dezbaterea și adoptarea proiectului de Hotărîre nr.2810 din 26 noiembrie
2012 privind constituirea Comisiei speciale de organizare și desfășurare a
concursului public pentru selectarea candidaților la funcția de membru al
Consiliului pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea egalității.
5. Dezbaterea și adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.1893
din 21 august 2012 privind monitoringul bunurilor imobile.
6. Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.2437
din 24 octombrie 2012 pentru modificarea și completarea Codului penal al
Republicii Moldova (art.1801, 1802). Pentru lectura a doua, proiectul de Lege
nr.2437 se va comasa cu proiectul de Lege nr.892.
7. Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.892 din
2 mai 2012 privind completarea Codului penal (art.1801). Pentru lectura a doua,
proiectul de Lege nr.892 se va comasa cu proiectul de Lege nr.2437.
8. Dezbaterea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.2291 din
21 octombrie 2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr.135-XVI din
14 iunie 2007 privind societăţile cu răspundere limitată (art. 3, 11, 12 ş.a.).
Procedura de votare a proiectului de Lege nr.2291 va avea loc într-o ședință
ulterioară.
9. Dezbaterea și adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.1322
din 14 iunie 2012 pentru modificarea și completarea Legii nr.158-XVI din 4 iulie
2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public (art.2, 4, 9 ș.a.).
10. Ora interpelărilor.
11. Declarația domnului deputat Grigore Petrenco – Fracțiunea Partidului
Comuniștilor din Republica Moldova.
12. Declarația domnului deputat Mihai Godea.