Ședința începe la ora 10.04.
Lucrările sînt prezidate de domnul Marian Lupu, Președintele
Parlamentului, asistat de domnul Vladimir Plahotniuc, prim-vicepreședinte al
Parlamentului, și de doamna Liliana Palihovici, vicepreședinte al Parlamentului.
Domnul Marian Lupu:
Bună dimineața.
Începem ședința plenului Parlamentului.
Stimați colegi,
Rog să vă ocupați locurile dumneavoastră.
Secretariatul,
Rog să anunțați prezența.
Domnul Maxim Ganaciuc – șeful Direcției generale documentare
parlamentară:
Doamnelor și domnilor deputați,
Bună dimineața.
Vă anunț că la lucrările ședinței de astăzi a plenului Parlamentului, din
totalul celor 100 de deputați, și-au înregistrat prezența 88 de deputați. Nu s-au
înregistrat deputații: Bolboceanu Iurie, Ciobanu Maria, Munteanu Valeriu, Pleșca
Nae-Simion – în delegație; Vieru Boris – din motive de sănătate; Balmoș Galina,
Guțu Ana, Mocanu Gheorghe, Șupac Inna, Zurabi Todua – la cerere; Cojocaru
Vadim, Starîș Constantin.
Domnul Marian Lupu:
Da. Mulțumesc.
Stimați colegi,
Constat caracterul deliberativ al ședinței de astăzi. Rog să onorăm Drapelul
Țării. (Se onorează Drapelul de Stat al Republicii Moldova.)
Stimați colegi,
Înainte de a discuta anumite posibile modificări pe agenda ședinței plenului
de astăzi, vreau să vă anunț că, în perioada premergătoare ședinței de astăzi a
plenului, și-au sărbătorit zilele de naștere unii dintre colegii noștri, în speță doamna
Liliana Palihovici, doamna Zinaida Chistruga, domnul Alexandr Petkov și domnul
Andrian Candu. Să-i felicităm, dorindu-le mult succes și sănătate! (Aplauze.)
Acum, la ordinea de zi este pachetul de proiecte de lege, care a fost discutat
anterior și aprobat prin votul plenului Parlamentului, însă, adițional, odată ce
sîntem ziua de joi și putem opera anumite modificări de suplimentare a ordinii de
zi, vreau să vă aduc cunoștinței dumneavoastră, de altfel aveți această listă, stimați
colegi, e vorba de cinci proiecte înaintate de comisiile de profil ale Parlamentului,
proiectele: nr.2419, nr.2480, nr.2628, nr.2411 și nr.2544. Toate fiind propuse
pentru a fi votate în lectura a doua, fiindcă procesul de dezbatere a acestor proiecte
și pentru prima lectură, și pentru a doua lectură a fost încheiat acest proces
anterior.
Dacă mai sînt alte propuneri la ordinea de zi.