Urmărește canalele noastre de Telegram pentru a afla despre începutul evenimentelor transmise live în România și Republica Moldova

Transcrierea conferinței prin recunoașterea vocii

DEZBATERI PARLAMENTARE
Parlamentul Republicii Moldova de legislatura a XIX-a
SESIUNEA a IV-a ORDINARĂ – IUNIE 2012
Ședința din ziua de 28 iunie 2012
(STENOGRAMA)
SUMAR
1. Declararea ședinței ca fiind deliberativă.
2. Dezbateri asupra ordinii de zi și aprobarea ei.
3. Dezbaterea în lectura a doua a proiectului Legii insolvabilităţii.
Proiectul nr.2576 din 23 noiembrie 2011. Prioritate legislativă a Guvernului.
Votarea proiectului nr.2576 va avea loc în cadrul ședinței plenului Parlamentului
din ziua de 29 iunie 2012.
4. Dezbaterea și adoptarea proiectului de Hotărîre nr.776 din 24 martie
2011 despre importanţa promovării activităţilor Adunării Parlamentare a
Consiliului Europei şi ale Consiliului Europei în Parlamentul Republicii Moldova.
5. Dezbaterea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.1256 din 8 iunie
2012 privind declararea utilității publice de interes național a lucrărilor de
reabilitare și extindere a unor drumuri naționale. Votarea proiectului nr.1256 va
avea loc în cadrul ședinței plenului Parlamentului din ziua de 29 iunie 2012.
6. Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.517 din
15 martie 2012 pentru modificarea unor acte legislative (Legea privind statutul
alesului local – art.7; Legea privind administrația publică locală – art.84; ș.a.).
7. Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.1102
din 23 mai 2012 pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea
privind Fondul Arhivistic al Republicii Moldova – art.22; Legea metrologiei;
Codul civil – cap. XXXIV, art.1426, 1430, 1431 ș.a.;ș.a.).
8. Dezbaterea și adoptarea proiectului de Hotărîre nr.1410 din 21 iunie
2012 privind modificarea și completarea Hotărîrii Parlamentului nr.433-XVI din
28 decembrie 2006 cu privire la aprobarea statutului, a structurii organizatorice și a
efectivului-limită ale Consiliului Coordonator al Audiovizualului (art.3, anexa
nr.2).
9. Interpelări.
10. Declarația domnului deputat Oleg Reidman – Fracțiunea Partidului
Comuniștilor din Republica Moldova.
11. Declarația domnului deputat Mihai Godea.
12. Declarația domnului deputat Boris Vieru – Fracțiunea Partidului Liberal.
13. Declarația domnului deputat Vladimir Saharneanu – Fracțiunea
Partidului Liberal.
2
Ședința începe la ora 10.00.
Lucrările sînt prezidate de domnul Marian Lupu, Președintele
Parlamentului, asistat de domnul Vladimir Plahotniuc, prim-vicepreședinte al
Parlamentului.
Domnul Marian Lupu:
Stimați colegi,
Bună dimineața. Rog să vă ocupați locurile dumneavoastră, pentru a începe
ședința plenului Parlamentului.
Secretariatul,
Rog să anunțați prezența în sală.
Domnul Maxim Ganaciuc – secretar general adjunct al Parlamentului,
șeful Direcției documentare parlamentară:
Doamnelor și domnilor deputați,
Bună dimineața.
Vă anunț că la lucrările ședinței de astăzi a plenului Parlamentului, din
totalul celor 101 de deputați, și-au înregistrat prezența 88 de deputați. Nu s-au
înregistrat deputații: Palihovici Liliana, Bolboceanu Iurie, Fusu Corina, Ghilețchi
Valeriu, Jantuan Stella, Petrenco Grigore, Țulea Oleg – în delegație; Bondari
Veaceslav, Ceban Ion, Vitiuc Vladimir – la cerere; Abramciuc Veronica, Bannicov
Alexandr, Vlah Petru.
Domnul Marian Lupu:
Da. Vă mulțumesc.
Stimați colegi,
Ședința este deliberativă. Rog să onorăm Drapelul Țării. (Se onorează
Drapelul de Stat al Republicii Moldova.)
Mulțumesc.
Stimați colegi,
Înainte de a dezbate subiectele propuse pentru ordinea de zi, urmare a
propunerilor Biroului permanent, noi va trebui să votăm acest proiect, pentru
săptămîna curentă și săptămîna viitoare, vreau să vă aduc cunoștinței
dumneavoastră că, în perioada premergătoare ședinței de astăzi a plenului, și-a
sărbătorit ziua de naștere colegul nostru domnul deputat Oleg Babenco. Să-l
felicităm și să-i dorim multă sănătate, tradițional.
Și doi la mînă. Urmare a consultărilor, pe care le-am purtat cu colegii, avem
în față un grup de enoriași, propunerea a fost, detaliile le discutăm puțin mai tîrziu,
propunerea a fost din grupurile parlamen
...