Republica Moldova   Adaugă un eveniment

  09:00
Conferința științifică internațională cu genericul „Probleme actuale ale morfologiei”
Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 165, Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”, Sala Senatului