Republica Moldova   Adaugă un eveniment

  8:30
Ședința Comisiei agricultură și industrie alimentară din 11 decembrie 2019
Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 105, Parlamentul Republicii Moldova, etaj 8, biroul 816  
  9:00
Ședința Comisia juridică, numiri și imunități din 11 decembrie 2019
Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 105, Parlamentul Republicii Moldova, etaj 3, biroul 302 (Anexă)  
  9:30
Ședința Comisiei cultură, educație, cercetare, tineret, sport și mass-media din 11 decembrie 2019
Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 105, Parlamentul Republicii Moldova, etaj 7, biroul 710B  
  10:00
Club de presă la tema „Construim punți, depășim bariere”
Chișinău, str. 31 august 1989 nr. 98, Uniunea Scriitorilor  
  10:00
Forumul organizat de Centrul de Antreprenoriat și Politici Economice cu tema „Consolidarea procesului consultativ instituțional și supraveghere publică în Moldova”
Chișinău, str. Sfatul Țării 17, Hotelul Regency  
  10:00
Evenimentul de lansare a platformei online www.Anonim.md
Chișinău, str. Mitropolit Bănulescu-Bodoni 17A, Casa Dacă  
  10:00
Ședința Comisiei mediu și dezvoltare regională din 11 decembrie 2019
Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 105, Parlamentul Republicii Moldova, etaj 8, biroul 816C  
  10:00
Ședința Comisiei protecție socială, sănătate și familie din 11 decembrie 2019
Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 105, Parlamentul Republicii Moldova, etaj 5, biroul 517C  
  10:00
Ședința Comisiei politică externă și integrare europeană din 11 decembrie 2019
Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 105, Parlamentul Republicii Moldova, etaj 5, biroul 508 (Anexă)  
  11:00
Ședința Comisiei drepturile omului și relații interetnice din 11 decembrie 2019
Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 105, Parlamentul Republicii Moldova, etaj 6, biroul 615B  
  11:40
Lansarea primei Școli online pentru prevenirea suicidului „Inimi deschise”
Chișinău, str. Mitropolit Varlaam 77, Radisson Blu Convention Centre, Sala Begonia  
  13:00
Ședința Comisiei de control al finanțelor publice din 11 decembrie 2019
Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 105, Parlamentul Republicii Moldova, etaj 7, biroul 716A  
  14:00
Ședința Comisiei economie, buget și finanțe din 11 decembrie 2019
Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 105, Parlamentul Republicii Moldova, etaj 9, biroul 915  
  15:00
Ședința Guvernului Republicii Moldova din 11 decembrie 2019
Chișinău, str. Piața Marii Adunări Naționale 1, Casa Guvernului, etaj 6, sala de ședințe (intrarea din str. Pușkin)  
  15:00
Ședința Comisiei pentru protecție socială, ocrotire a sănătății, educație, cultură, mass-media și relații interetnice a Consiliului municipal Chișinău
Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 83, Primăria Chișinău  
  16:00
Ceremonia de înmânare a diplomelor „Cele mai bune companii pentru care merită să lucrezi 2019”
Chișinău, str. Tighina 49/3, Summit Events, Sala Roșie  
  16:00
Ședința Comisiei pentru buget, economie, finanțe, patrimoniu public local, agricultură și problemele suburbiilor a Consiliului municipal Chișinău
Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 83, Primăria Chișinău  
  16:00
Lansarea aniversară „Nicolae Osmochescu: Biobibliografie”
Chișinău, str. Armenească 42, Biblioteca Publică de Drept