Ai copii acasă? Privesc.Eu înregistrează lecții video cu cei mai buni profesori din Moldova. Le organizăm și publicăm pe Învaț.Online.

Transcrierea conferinței prin recunoașterea vocii

DEZBATERI PARLAMENTARE
Parlamentul Republicii Moldova de legislatura a XIX-a
SESIUNEA a V-a ORDINARĂ – OCTOMBRIE 2012
Ședința din ziua de 19 octombrie 2012
(STENOGRAMA)
SUMAR
1. Declararea ședinței ca fiind deliberativă.
2. Dezbateri asupra ordinii de zi și aprobarea ei.
3. Adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.1428 din 22 iunie
2012 cu privire la modul de aplicare a forței fizice, mijloacelor speciale și a
armelor de foc. Dezbaterea proiectului nr. 1428 în lectura a doua a avut loc la
ședința din ziua de 18 octombrie.
4. Adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.631 din 30 martie
2012 pentru modificarea articolului 75 din Codul de procedură civilă al Republicii
Moldova nr.225-XV din 30 mai 2003. Dezbaterea proiectului nr.631 în lectura a
doua a avut loc la ședința din ziua de 18 octombrie.
5. Dezbaterea și adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.621
din 10 martie 2011 privind modificarea şi completarea Legii privind administraţia
publică locală nr.436 din 28 decembrie 2006 (art.24).
6. Adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.2120 din
27 septembrie 2012 pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Codul
fiscal – art.335, 3481, 3482 ș.a.; Codul contravențional – art.229, 403). Dezbaterea
și aprobarea proiectului nr.2120 în lectura întîi a avut loc la ședința din ziua de
18 octombrie.
7. Adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.2301 din
12 octombrie 2012 pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Codul
fiscal – art.20, art.103; Legea privind deșeurile de producție și menajere – art.20).
Dezbaterea și aprobarea proiectului nr.2301 în lectura întîi au avut loc la ședința
din ziua de 18 octombrie.
8. Dezbaterea și adoptarea proiectului de Hotărîre nr.2368 din 18 octombrie
2012 cu privire la confirmarea în funcție a unor membri ai Consiliului de
Observatori al instituției publice naționale a audiovizualului Compania ”Teleradio-
Moldova”.
2
9. Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.1556
din 4 iulie 2012 cu privire la modificarea articolului 19 din Legea nr.1456-XII din
25 mai 1993 cu privire la activitatea farmaceutică. Pentru lectura a doua, proiectul
de Lege nr.1556 se va comasa cu proiectul de Lege nr.1914.
10. Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.1914
din 30 august 2012 pentru modificarea şi completarea Legii nr.1456-XII din
25 mai 1993 cu privire la activitatea farmaceutică. Pentru lectura a doua, proiectul
de Lege nr.1914 se va comasa cu proiectul de Lege nr.1556.
11. Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.1902
din 24 august 2012 cu privire la reutilizarea informațiilor din sectorul public.
12. Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului Legii bugetului
asigurărilor sociale de stat pe anul 2013. Proiectul nr.2162 din 1 octombrie 2012.
13. Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului Legii fondurilor
asigurării obligatorii de asistență medicală pe anul 2013. Proiectul nr.2163 din
1 octombrie 2012.
Ședința începe la ora 10.04.
Lucrările sînt prezidate de domnul Marian Lupu, Președintele
Parlamentului, asistat de domnul Vladimir Plahotniuc, prim-vicepreședinte al
Parlamentului.
Domnul Marian Lupu:
Stimați colegi,
Ocupați-vă locurile în sală, pentru a începe ședința.
Stimați colegi,
Domnule Munteanu, domnule Hotineanu, domnule Diacov.
Stimați colegi,
Ultimul apel.
Secretariatul,
Rog să anunțați prezența.
Domnul Maxim Ganaciuc – șeful Direcției generale documentare
parlamentară:
Doamnelor și domnilor deputați,
Bună dimineața.
Vă anunț că la lucrările ședinței de astăzi a plenului Parlamentului, din
totalul celor 101 de deputați, și-au înregistrat prezența 94 de deputați. Nu s-au
înregistrat deputații: Gagauz Miron, Guțu Ana, Palihovici Liliana, Tkaciuk Mark,
Țap Iurie – la cerere, Petrenco Grigore, Șova Vasili.
3
Domnul Marian Lupu:
Stimați colegi,
Ședința este deliberativă. Rog să onorăm Drapelul Țării. (Se onorează
Drapelul de Stat al Republicii Moldova.)
Deci 
...