Ai copii acasă? Privesc.Eu înregistrează lecții video cu cei mai buni profesori din Moldova. Le organizăm și publicăm pe Învaț.Online.

Transcrierea conferinței prin recunoașterea vocii

DEZBATERI PARLAMENTARE
Parlamentul Republicii Moldova de legislatura a XIX-a
SESIUNEA a V-a ORDINARĂ – NOIEMBRIE 2012
Ședința din ziua de 22 noiembrie 2012
(STENOGRAMA)
SUMAR
1. Declararea ședinței ca fiind deliberativă.
2. Dezbateri asupra ordinii de zi și aprobarea ei.
3. Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.1712
din 18 iulie 2012 pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea
privind siguranța traficului rutier – art.1, 2, 3 ș.a.; Legea privind reglementarea
prin licențiere a activității de întreprinzător – art.8, 13, 18; ș.a.).
4. Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.2419
din 23 octombrie 2012 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Republicii
Moldova și Guvernul Georgiei privind călătoriile fără vize ale cetățenilor.
5. Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.2480
din 26 octombrie 2012 pentru ratificarea Protocolului adițional la Convenția
privind drepturile omului și biomedicina cu privire la cercetarea biomedicală.
6. Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.2628
din 8 noiembrie 2012 pentru ratificarea Acordului de finanțare dintre Republica
Moldova și Asociația Internațională de Dezvoltare privind realizarea Programului
de creștere a competitivității în Republica Moldova.
7. Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.2411
din 23 octombrie 2012 pentru modificarea Legii bugetului de stat pe anul 2012
nr.282 din 27 decembrie 2011 (art.1, 3, anexa nr.1 ș.a.).
8. Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.1143
din 29 mai 2012 pentru modificarea și completarea Legii salarizării nr.847-XV din
14 februarie 2002 (art.23).
9. Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.2439
din 24 octombrie 2012 pentru completarea unor acte legislative (Legea cadastrului
bunurilor imobile – art.406; Codul contravențional – art.326).
10. Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.2544
din 1 noiembrie 2012 pentru modificarea și completarea unor prevederi din Codul
de procedură penală al Republicii Moldova (art.6, 255, 274, 511).
11. Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.137 din
20 ianuarie 2012 pentru completarea Legii nr.273-XIII din 9 noiembrie 1994
privind actele de identitate din sistemul național de pașapoarte (art.31, 32).
2
12. Răspunsul domnului șef al Inspecției Muncii Dumitru Stavilă la
întrebarea doamnei deputat Veronica Abramciuc privind prezentarea unei
informații referitoare la acțiunile întreprinse de instituție în vederea examinării
cazului de încălcare a legislației muncii și a normelor de protecție a muncii la
Societatea Comercială ”Electromașina”.
13. Întrebări.
Ședința începe la ora 10.09.
Lucrările sînt prezidate de domnul Vladimir Plahotniuc, prim-vicepreședinte
al Parlamentului, asistat de doamna Liliana Palihovici, vicepreședinte al
Parlamentului.
Domnul Vladimir Plahotniuc:
Stimați colegi,
Bună dimineața.
Vă rog să vă luați locurile în sală.
Secretariatul,
Anunțați prezența deputaților în sală.
Domnul Maxim Ganaciuc – șeful Direcției generale documentare
parlamentară:
Doamnelor și domnilor deputați,
Bună dimineața.
Vă anunț că la lucrările ședinței de astăzi a plenului Parlamentului, din
totalul celor 100 de deputați, și-au înregistrat prezența 91 de deputați. Nu s-au
înregistrat deputații: Brega Gheorghe, Ivanov Violeta, Lucinschi Chiril, Lupu
Marian, Vlah Petru – în delegație; Fusu Corina, Vieru Boris – din motive de
sănătate; Mironic Alla, Morcov Ghenadie – la cerere; Vlah Irina.
Domnul Vladimir Plahotniuc:
Vă mulțumesc.
Cu acest anunț, constat și declar caracterul deliberativ al ședinței de astăzi.
Rog să onorăm Drapelul Țării. (Se onorează Drapelul de Stat al Republicii
Moldova.)
Stimați colegi,
Înainte de a începe ședința, examinarea subiectelor incluse pe ordinea de zi
de astăzi, țin să menționez că, în perioada premergătoare a ședinței de astăzi, și-au
sărbătorit zilele de naștere colegii noștri
...