Urmărește canalele noastre de Telegram pentru a afla despre începutul evenimentelor transmise live în România și Republica Moldova

Transcrierea conferinței prin recunoașterea vocii

DEZBATERI PARLAMENTARE
Parlamentul Republicii Moldova de legislatura a XIX-a
SESIUNEA a V-a ORDINARĂ – DECEMBRIE 2012
Ședința din ziua de 14 decembrie 2012
(STENOGRAMA)
SUMAR
1. Declararea ședinței ca fiind deliberativă.
2. Dezbateri asupra ordinii de zi și aprobarea ei.
3. Dezbaterea și adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.137
din 20 ianuarie 2012 pentru completarea Legii nr.273-XIII din 9 noiembrie 1994
privind actele de identitate din sistemul național de pașapoarte (art.31, 32).
4. Dezbaterea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.1257 din 8 iunie
2012 pentru completarea Legii nr.64-XII din 31 mai 1990 cu privire la Guvern. În
urma dezbaterilor, s-a luat decizia ca procedura de vot să aibă loc într-o ședință
ulterioară.
5. Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.2630
din 8 noiembrie 2012 cu privire la activitatea Poliției și statutul polițistului.
6. Dezbaterea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.1914 din 30 august
2012 pentru modificarea şi completarea Legii nr.1456-XII din 25 mai 1993 cu
privire la activitatea farmaceutică. În urma dezbaterilor, s-a luat decizia ca
procedura de vot să aibă loc într-o ședință ulterioară.
7. Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.1602
din 9 iulie 2012 pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea cu
privire la avocatură – art.18, 20, 65; Legea privind Institutul Național al Justiției
– art.13).
8. Dezbaterea în primă lectură a proiectului de Lege nr.2913 din
5 decembrie 2012 privind scutirea Consiliului raional Ialoveni de compensarea
pierderilor cauzate de excluderea din categoria terenurilor cu destinație agricolă și
ale fondului silvic, precum și din circuitul agricol, a terenului destinat construcției
”Centrului de Suport pentru Mediul de Afaceri Transfrontalier – Formare,
Expoziție și Simpozion”. În urma dezbaterilor, s-a luat decizia ca procedura de vot
să aibă loc într-o ședință ulterioară.
9. Dezbaterea în primă lectură a proiectului de Lege nr.2629 din
8 noiembrie 2012 cu privire la Corpul de carabinieri. Remiterea în comisie a
proiectului de Lege nr.2629 din 8 noiembrie 2012.
10. Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.2461
din 8 noiembrie 2011 pentru modificarea şi completarea Codului electoral
nr.1381-XIII din 21 noiembrie 1997 (art. 8, 53).
2
11. Prezentarea informației privind activitatea delegației Parlamentului
Republicii Moldova la Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei. (Raportor –
Liliana Palihovici, șefa delegației Parlamentului Republicii Moldova la APCE.)
12. Aprobarea proiectului ordinii de zi pentru perioada 21 – 28 decembrie
2012.
Ședința începe la ora 10.00.
Lucrările sînt prezidate de domnul Marian Lupu, Președintele
Parlamentului, asistat de domnul Vladimir Plahotniuc, prim-vicepreședinte al
Parlamentului, și de doamna Liliana Palihovici, vicepreședinte al Parlamentului.
Domnul Marian Lupu:
Rog să vă ocupați locurile dumneavoastră, pentru a începe ședința plenului
Parlamentului.
O să rog mult Secretariatul să anunțați prezența în sală.
Stimați colegi,
Vă rog foarte mult, începem activitatea plenului Parlamentului.
Vă rog, domnule Ganaciuc.
Domnul Maxim Ganaciuc – șeful Direcției generale documentare
parlamentară:
Doamnelor și domnilor deputați,
Bună dimineața.
Vă anunț că la lucrările ședinței de astăzi a plenului Parlamentului, din
totalul celor 101 de deputați, și-au înregistrat prezența 92 de deputați. Nu s-au
înregistrat deputații: Babenco Oleg, Jantuan Stella, Sîrbu Serghei, Starîș
Constantin, Stati Sergiu, Tkaciuk Mark, Voronin Vladimir.
Domnul Marian Lupu:
Da. Stimați colegi,
Constat caracterul deliberativ al ședinței. Rog să onorăm Drapelul Țării. (Se
onorează Drapelul de Stat al Republicii Moldova.)
Mulțumesc.
Stimați colegi,
Readuc aminte, sîntem ziua de vineri, ultima ședință pentru perioada
bisăptămînalei curente. Spun acest lucru cu referință la ordinea de zi, ca să nu
pornim un proces amplu și vast de tentative de a schimba agenda. Este, astăzi, d
...