Urmărește canalele noastre de Telegram pentru a afla despre începutul evenimentelor transmise live în România și Republica Moldova

Transcrierea conferinței prin recunoașterea vocii

DEZBATERI PARLAMENTARE
Parlamentul Republicii Moldova de legislatura a XIX-a
SESIUNEA a VI-a ORDINARĂ – APRILIE 2013
Ședința din ziua de 5 aprilie 2013
(STENOGRAMA)
SUMAR
1. Declararea ședinței ca fiind deliberativă.
2. Dezbateri asupra ordinii de zi și aprobarea ei.
3. Dezbaterea și adoptarea proiectului de Hotărîre nr.141 din 29 martie
2013 privind numirea unui judecător al Curții Constituționale. (Aurel BĂIEȘU).
4. Dezbaterea și adoptarea proiectului de Hotărîre nr.145 din 1 aprilie 2013
privind demisia unui deputat în Parlament.
5. Dezbaterea și adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.3 din
15 ianuarie 2013 despre semințe.
6. Dezbaterea și adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.1 din
13 februarie 2013 pentru completarea unor acte legislative (Legea privind
administrația publică locală – art.14; Legea asistenței sociale – art.13, 14; ș.a.).
7. Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.3148
din 21 decembrie 2012 pentru modificarea și completarea unor acte legislative
(Legea privind Serviciul de Informații și Securitate al Republicii Moldova – art.7;
Legea privind statutul ofițerului de urmărire penală – art.1, 6, 8; ș.a.).
8. Dezbaterea și adoptarea proiectului de Hotărîre nr.3179 din
25 decembrie 2012 privind aprobarea uniformei și însemnelor distinctive ale
colaboratorilor Centrului Național Anticorupție.
9. Depunerea jurămîntului de către judecătorii Curții Constituționale
(Victor POPA și Aurel BĂIEȘU).
10. Dezbaterea și adoptarea proiectului de Hotărîre nr.107 din 12 martie
2013 privind modificarea Registrului monumentelor Republicii Moldova ocrotite
de stat, aprobat prin Hotărîrea Parlamentului nr.1531-XII din 22 iunie 1993.
11. Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.52 din
7 februarie 2013 cu privire la modificarea și completarea Codului fiscal (art. 52).
12. Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului Legii
cinematografiei nr.2921 din 5 decembrie 2012.
Ședința începe la ora 10.00.
Lucrările sînt prezidate de domnul Marian Lupu, Președintele
Parlamentului.
2
Domnul Marian Lupu:
Stimați colegi,
Bună dimineața.
Rog să vă ocupați locurile dumneavoastră, pentru a începe ședința plenului
Parlamentului.
Secretariatul,
Rog să anunțați prezența.
Domnul Maxim Ganaciuc – șeful Direcției generale documentare
parlamentară:
Doamnelor și domnilor deputați,
Bună dimineața.
Vă anunț că la lucrările ședinței de astăzi a pelnului Parlamentului, din
totalul celor 101 de deputați, și-au înregistrat prezența 96 de deputați. Nu s-au
înregistrat deputații: Palihovici Liliana, Țulea Oleg – la cerere; Apostolachi Iurie –
din motive de sănătate; Bannicov Alexandr, Petrenco Grigore.
Domnul Marian Lupu:
Stimați colegi,
Ședința este deliberativă. Rog să onorăm Drapelul Țării. (Se onorează
Drapelul de Stat al Republicii Moldova.)
Mulțumesc.
Înainte de a începe examinarea subiectelor incluse pe ordinea de zi, stimați
colegi, vreau să menționez că, astăzi, 5 aprilie, este Ziua Salvatorului, Ziua
profesională a colaboratorilor Serviciului Protecției Civile și Situațiilor
Excepționale.
Îmi aduc aminte de situații mai grele în condiții climaterice dificile, la
sfîrșitul anului trecut, începutul anului curent, cînd colaboratorii acestui Serviciu
cu brio au făcut față situațiilor dificile și au dat o mînă de ajutor deosebit de
importantă pentru populație, în special din zona rurală.
Eu propun, stimați colegi, cu aplauzele dumneavoastră, să-i felicităm pe acei
de la situații excepționale cu prilejul zilei profesionale. (Aplauze.)
Acum, readuc aminte, stimați colegi: e vorba de ziua de vineri și, potrivit
Regulamentului, nu sîntem pe poziția să facem schimbări, în special, cu
suplimentarea ordinii de zi, dar, oricum, vreau să văd dacă sînt anumite propuneri.
Microfonul nr.4.
Domnul Ion Ceban:
Domnule Președinte,
Cu titlu de excepție, ieri, în mass-media națională și în cea internațională, a
apărut o știre, prin care se spune că în școlile din Republica Moldova, în decursul
unei luni de zile
...