Urmărește canalele noastre de Telegram pentru a afla despre începutul evenimentelor transmise live în România și Republica Moldova

Transcrierea conferinței prin recunoașterea vocii

DEZBATERI PARLAMENTARE
Parlamentul Republicii Moldova de legislatura a XIX-a
SESIUNEA a VII-a ORDINARĂ – NOIEMBRIE 2013
Ședința din ziua de 15 noiembrie 2013
(STENOGRAMA)
SUMAR
1. Declararea ședinței ca fiind deliberativă. (Onorarea Drapelului de Stat al
Republicii Moldova.)
2. Dezbateri asupra ordinii de zi și aprobarea ei.
3. Dezbaterea și adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.738
din 11 aprilie 2012 pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea
cu privire la tariful vamal – art.5, 6, 7 ș.a.; Codul vamal – art.93; ș.a.).
4. Dezbaterea și adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.349
din 21 august 2013 pentru modificarea și completarea Legii nr.182 din 15 iulie
2010 cu privire la parcurile industriale (art.3, 5, 7 ș.a.).
5. Dezbaterea, aprobarea în primă lectură și adoptarea în lectura a doua a
proiectului de Lege nr.457 din 14 noiembrie 2013 pentru modificarea și
completarea Legii bugetului de stat pe anul 2013 nr.249 din 2 noiembrie 2012.
6. Expunerea de către grupurile parlamentare a opiniilor asupra situației din
Găgăuzia.
7. Dezbaterea proiectului de Lege nr.431 din 1 noiembrie 2013 cu privire la
modificarea și completarea Regulamentului Parlamentului adoptat prin Legea
nr.797-XIII din 2 aprilie 1996. Procedura de vot asupra acestui proiect de lege va
avea loc într-o ședință ulterioară.
Ședința începe la ora 10.11.
Lucrările sînt prezidate de domnul Igor Corman, Președintele
Parlamentului, asistat de doamna Liliana Palihovici și de domnul Andrian Candu,
vicepreședinți ai Parlamentului.
Domnul Igor Corman:
Rog Secretariatul să anunțați prezența.
Domnul Maxim Ganaciuc – șeful Direcției generale documentare
parlamentară:
Doamnelor și domnilor deputați,
Bună dimineața.
Vă anunț că la lucrările ședinței de astăzi a plenului Parlamentului, din
totalul celor 101 de deputați, și-au înregistrat prezența 90 de deputați. Nu s-au
înregistrat deputații: Greceanîi Zinaida, Ivanov Violeta, Lucinschi Chiril – în
2
delegație; Lupu Marian, Vlah Irina – la cerere; Fusu Corina – din motive de
sănătate; Anghel Gheorghe, Bodrug Oleg, Ceban Ion, Garizan Oleg, Petkov
Alexandr.
Domnul Igor Corman:
Mulțumesc.
Ședința este deliberativă. Vă rog să onorăm Drapelul Țării. (Se onorează
Drapelul de Stat al Republicii Moldova.)
Vă mulțumesc.
Stimați colegi,
Înainte de a trece la examinarea subiectelor din ordinea de zi, vă aduc la
cunoștință că astăzi, 16 noiembrie, este Ziua Internațională a Toleranței. Și dorim
ca să avem acest spirit de toleranță și aici, în Sala unde desfășurăm ședințele de
plen. Și, în legătură cu aceasta, eu vreau să fac un scurt anunț către tot corpul de
deputați și anume cu privire la aceea ce se referă la disciplina noastră.
Conform Regulamentului în vigoare, pe care noi îl avem, deci nu ceea ce
vom dezbate astăzi, modificări, dar Regulamentul în vigoare, avizat de Comisia de
la Veneția, deci nici un deputat nu poate lipsi de la ședințele Parlamentului decît
din motive întemeiate. Și tot în Regulamentul nostru, la articolul 129, este clar
stipulat care sînt aceste motive întemeiate și anume: doar în cazul în care deputatul
îndeplinește însărcinările Parlamentului, Biroului permanent, comisiei
parlamentare sau ale fracțiunii din care face parte, precum și ale Președintelui
Parlamentului.
Eu mă confrunt cu o situație cînd mai mulți colegi vin cu demersuri la adresa
mea ca să le consider absențele întemeiate, dar ele nu sînt argumentate, doar se
face referință la anumite chestiuni de ordin de serviciu sau personal. Deci eu am să
rog toi deputații să țină cont de prevederile Regulamentului, altfel ei vor cădea sub
incidența articolului 131 din același Regulament și anume faptul că, dacă, pe
parcursul unei luni, sînt trei absențe la trei ședințe, atunci ei sînt sancționați cu
pierdere a 50% din salariu și alte indemnizații.
De asemenea, ne confruntăm cu o situație cînd deputații se înregistrează
dimineața, Secretariatul anunță prezența, iar pe parcursul ședinței avem cazuri cînd
deputații dispar din sală. Deci eu am 
...