Urmărește canalele noastre de Telegram pentru a afla despre începutul evenimentelor transmise live în România și Republica Moldova

Transcrierea conferinței prin recunoașterea vocii

DEZBATERI PARLAMENTARE
Parlamentul Republicii Moldova de legislatura a XIX-a
SESIUNEA a VII-a ORDINARĂ – NOIEMBRIE 2013
Ședința din ziua de 22 noiembrie 2013
(STENOGRAMA)
SUMAR
1. Declararea ședinței ca fiind deliberativă. (Onorarea Drapelului de Stat
al Republicii Moldova.)
2. Dezbateri asupra ordinii de zi și aprobarea ei.
3. Dezbaterea și adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.299
din 3 iulie 2013 pentru modificarea și completarea Legii nr.297-XIV din
24 februarie 1999 cu privire la adaptarea socială a persoanelor eliberate din
locurile de detenție (art.1, 4, 11 ș.a.).
4. Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.437 din
5 noiembrie 2013 pentru modificarea și completarea Codului contravențional al
Republicii Moldova nr.218-XVI din 24 octombrie 2008 (art.2911, 2912, 2933 ș.a.).
5. Dezbaterea, aprobarea în primă lectură și adoptarea în lectura a doua a
proiectului de Lege nr.464 din 19 noiembrie 2013 pentru modificarea anexei nr.2
la Legea bugetului de stat pe anul 2013 nr.249 din 2 noiembrie 2013.
6. Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.259 din
14 iunie 2013 privind fondurile de pensii facultative.
7. Prezentarea și dezbaterea Raportului asupra administrării și întrebuințării
resurselor financiare publice și a patrimoniului public pe anul 2012. Proiectul
nr.2305 din 9 octombrie 2013. (Raportor – Serafim Urechean, președintele Curții
de Conturi.) S-a propus întreruperea dezbaterilor și s-a votat cu majoritatea
voturilor.
8. Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.1239
din 7 iunie 2012 pentru modificarea și completarea Legii nr.139 din 2 iulie 2010
privind dreptul de autor și drepturile conexe
9. Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.284 din
26 iunie 2013 pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea cu
privire la funcționarea limbilor vorbite pe teritoriul R.S.S. Moldovenești – art.291;
Legea privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor
individuali – art.9; ș.a.).
Ședința începe la ora 10.02.
Lucrările sînt prezidate de domnul Igor Corman, Președintele
Parlamentului, asistat de doamna Liliana Palihovici și de domnii Andrian Candu
și Oleg Bodrug, vicepreședinți ai Parlamentului.
2
Domnul Igor Corman:
Bună dimineața, stimați colegi.
Vă rog să vă ocupați locurile.
Secretariatul,
Vă rog să anunțați prezența.
Domnul Maxim Ganaciuc – șeful Direcției generale documentare
parlamentară:
Doamnelor și domnilor deputați,
Bună dimineața.
Vă anunț că la lucrările ședinței de astăzi a plenului Parlamentului, din
totalul celor 101 de deputați, și-au înregistrat prezența 93 de deputați. Nu s-au
înregistrat deputații: Balmoș Galina, Garizan Oleg, Juravschi Nicolae, Morcov
Ghenadie, Starîș Constantin, Stratulat Ion, Țap Iurie, Zagorodnîi Anatolie.
Domnul Igor Corman:
Mulțumesc.
Stimați colegi,
Ședința este deliberativă. Vă rog să onorăm Drapelul Țării. (Se onorează
Drapelul de Stat al Republicii Moldova.)
Vă mulțumesc.
Pînă a trece la examinarea ordinii de zi, stimați colegi, vreau să vă aduc la
cunoștință că, astăzi, colega noastră doamna Elena Frumosu își sărbătorește ziua de
naștere. Să îi urăm La Mulți Ani, multă sănătate și succes în activitate. (Aplauze.)
Ordinea de zi noi o avem aprobată pentru ziua de astăzi.
Microfonul nr.3.
Domnul Vladimir Voronin:
Я хочу от имени общественности Молдовы, от имени нашей фракции –
и я думаю, что и вы, остальные, присоединитесь – горячо и сердечно
поздравить украинский народ, Правительство Украины, Верховную Раду
Украины с проявленной политической волей, не поддавшись нажиму
европейских организаций, которые хотели насильно втянуть Украину в эту
кабалу.
A doua întrebare e puțin mai personală. Eu mă adresez către unul dintre
colegi, pe care îl cunosc încă din timpurile cînd nu era înregistrat nici Partidul
Comuniștilor, nici Partidul Democrat, cu care eu mai mult de 22 de ani sînt în
relații … (rumoare în sală), care se numește Dumitru Diacov.
Mie parcă îmi par
...