Urmărește canalele noastre de Telegram pentru a afla despre începutul evenimentelor transmise live în România și Republica Moldova

Transcrierea conferinței prin recunoașterea vocii

(După votarea propriu zisă.)
Domnul Vladimir Voronin:
Este el în sală, da. Rog președintele Comisiei pentru efectuarea alegerii prin vot secret să prezinte rezultatele alegerilor.
Poftim, domnule președinte.
Stimați deputați,
Rog atenție.
Poftim.
Domnul Tudor Deliu:
Domnule Președinte,
11
Stimați deputați,
Permiteți-mi să dau citire procesului-verbal nr.2 al ședinței din 30 decembrie 2010 a Comisiei pentru efectuarea alegerii prin vot secret a Președintelui Parlamentului.
Componența Comisiei: Chistruga Zinaida, Sîrbu Sergiu, Zagorodnîi Anatol, Vitiuc Vladimir, Streleț Valeriu, Agache Angel, Deliu Tudor, Apolschi Raisa, Guțu Ana.
Ordinea de zi cu privire la totalurile alegerii prin vot secret a Președintelui Parlamentului.
S-a constatat, au fost pregătite buletine de vot secret 101. La votare au participat 57 de deputați. Au fost eliberate buletine de vot secret 57. La deschiderea urnei s-a constatat: în urnă sunt 57 de buletine. Buletine nevalabile – zero. Buletine valabile – 57. Respectiv, buletine neutilizate și anulate – 44. După numărarea buletinelor valabile s-a constatat că deputații au votat: pentru – 57, contra – zero.
În conformitate cu articolul 106 din Constituția Republicii Moldova, Comisia constată că în funcția de Președinte al Parlamentului Republicii Moldova este ales, cu majoritate de voturi, domnul Lupu Marian.
Comisia a hotărît (Aplauze)… comisia a hotărît: se propune Parlamentului Republicii Moldova să aprobe procesul-verbal nr. 2 al ședinței Comisiei pentru alegerea prin vot secret a Președintelui Parlamentului Republicii Moldova.
Președintele Comisiei: Deliu Tudor; semnătura. Secretarul Comisiei: Guțu Ana; semnătura.
Domnul Vladimir Voronin:
Mulțumesc, domnule președinte.
Și, stimați domni deputați, întrebări către președintele Comisiei. Dumneavoastră aveți? Nu sînt întrebări.
Vă mulțumesc încă o dată, domnule președinte, pentru munca efectuată.
Stimați deputați,
Cine este pentru aprobarea procesului-verbal nr.2 al Comisiei pentru efectuarea alegerii prin vot secret a Președintelui Parlamentului, rog să voteze. Și numărătorii, poftim, numărați voturile.
Numărătorii, poftim, din sectorul nr.1, din sectorul nr.2, din sectorul nr.3. (Rumoare în sală.) Se votează…
N u m ă r ă t o r i i:
Sectorul nr.1 – 0.
Domnul Vladimir Voronin:
Se votează repetat. Vă rog, încă o dată, numărătorii nu erau gata. Vă rog, scuzați-ne, dar trebuie încă o dată, pentru procesul-verbal.
Numărul 3?
N u m ă r ă t o r i i:
Sectorul nr.2 – 25 pentru.
12
Domnul Vladimir Voronin:
25 pentru.
Și sectorul nr.3?
Microfonul nr.3, nr.4, vă rog.
N u m ă r ă t o r i i:
Sectorul nr.3 – 32.
Domnul Vladimir Voronin:
32. Cît va fi în total, Maxim? Cît? 57?
Vă mulțumesc.
Stimați colegi,
Conform rezultatelor votării, procesul-verbal nr.2 al ședinței Comisiei se aprobă cu 57 de voturi ale deputaților.
Domnul deputat Marian Lupu este ales în funcția de Președinte al Parlamentului Republicii Moldova de legislatura a XIX-a. (Aplauze.)
Și ca eu să-mi termin funcția de moderator al ședinței de constituire a Parlamentului, permiteți-mi să dau citire proiectului de Hotărîre a Parlamentului pentru alegerea Președintelui Parlamentului.
În temeiul articolului 64 alineatul (2) din Constituția Republicii Moldova și articolul 9 din Regulamentul Parlamentului, Parlamentul adoptă prezenta hotărîre.
Articolul 1. Se aprobă procesul-verbal nr.2 al ședinței Comisiei pentru efectuarea alegerii prin vot secret a Președintelui Parlamentului.
Articolul 2. Se constată că este ales în funcție de Președinte al Parlamentului domnul deputat Marian Lupu.
Articolul 3. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării și din momentul adoptării.
Și eu am aici tot ce este necesar pentru a semna această decizie, această Hotărîre a Parlamentului, dacă ea va fi votată de către noi, de către Parlament.
Supun votului acest proiect de Hotărîre a Parlamentului. Cine este pentru? Înseamnă că e tot aceeași situație, 57 pentru și 42 care… sau 44.
Domnule Președinte al Parlamentului Marian Lupu,
Primiți felicitări cu această mare încre
...