Ai copii acasă? Privesc.Eu înregistrează lecții video cu cei mai buni profesori din Moldova. Le organizăm și publicăm pe Învaț.Online.

Transcrierea conferinței prin recunoașterea vocii

D U P Ă P A U Z Ă
Domnul Marian Lupu:
Stimați colegi,
Rog să vă ocupați locurile dumneavoastră. Vizual, constat prezența
cvorumului în sală, ceea ce îmi oferă posibilitatea să propun să continuăm
desfășurarea ședinței plenului Parlamentului de astăzi.
Microfonul nr. 3.
Domnul Grigore Petrenco – Fracțiunea PCRM:
Mulțumesc. De procedură.
Domnule Lupu,
Eu aș vrea să exprim indignarea noastră față de modul și stilul ”a lea
Ghimpu” de desfășurare a lucrărilor Parlamentului.
Deci ați declarat, ați anunțat o pauză și ați spus că vor avea loc ședințele
comisiilor și că va fi distribuit proiectul de lege. Ceea ce n-a avut loc, respectiv,
ședințele comisiilor, de asemenea, n-au avut loc.
Noi cerem ca, pe viitor, să respectați Regulamentul Parlamentului și să aveți
un pic de respect măcar față de deputații din opoziție.
Domnul Marian Lupu:
Domnule Petrenco, mulțumesc.
Plenul Parlamentului a luat act de acest gest de indignare.
8
Continuăm ședința. Dar de ce vă rîdeți? Eu am constatat cu foarte multă
bunăvoință acest lucru. A fost exprimată o poziție, e și normal.
Microfonul nr. 3.
Domnul Eduard Mușuc – Fracțiunea PCRM:
Господин Председатель,
Еще раз хотел бы подчеркнуть, что наша фракция не видит разницы
между управлением Парламентом Гимпу и Лупу. Единственное, возможно, с
Гимпу было прикольнее.
Domnul Marian Lupu:
Согласен с Вами. Видимо, мне нужно будет еще раз обняться с
лидером партии, чтобы снять все эти напряжения. Благодарю вас.
Deci, stimați colegi, continuăm.
Precum am discutat și am stabilit anterior, subiectul rămas pe ordinea de zi
astăzi este proiectul de Lege nr.48, care a fost examinat în toate comisiile
permanente ale Parlamentului, au fost prezentate avizele și raportul.
Propun să purcedem la examinarea regulamentară a acestui proiect.
Deci, proiectul de Lege nr. 48. Prezintă domnul Valeriu Lazăr.
Domnul Valeriu Lazăr – Fracțiunea PD:
Stimate domnule Președinte,
Stimați colegi deputați,
Scopul urmărit de acest proiect de lege, care este inițiativa legislativă a unui
grup de deputați, vine să asigure consolidarea funcționalității Guvernului
Republicii Moldova și, în esență, presupune cît operarea anumitor modificări la
cîteva articole din Legea cu privire la Guvern.
Pe elemente. În primul rînd, se propune o ajustare la nivel de denumire a
două ministere. Respectiv, dat fiind faptul că componenta “dezvoltării regionale”
pe parcursul ultimului an de activitate a devenit una din componentele de bază ale
activității ministerului, care anterior se numea “construcțiilor și dezvoltării
regionale”, se propune ca să fie consolidată și scoasă în evidență anume această
componentă, care, repet, va marca și de aici încolo activitatea acestui minister.
Or, conceptul de “dezvoltare regională” este un concept mult mai vast, care
include în sine pe undeva și componenta “dezvoltarea urbanismului,
construcțiilor”. De aceea, în baza acestui raționament, se propune, repet, ajustarea
modificării ministerului. Respectiv, se propune ca să se numească: “Ministerul
Dezvoltării Regionale și Construcțiilor”.
La fel, la sugestia specialiștilor din domeniu, se propune ajustarea denumirii
“Ministerului Tehnologiilor Informaționale și Comunicațiilor” prin denumirea
„Ministerul Tehnologiei Informațiilor și Comunicațiilor”.
Aici vreau să fac o remarcă. De fapt, această noțiune a fost acreditată în
legislația Republicii Moldova încă în anul 2007, atunci cînd Parlamentul de atunci
a adoptat noua Lege cu privire la comunicațiile electronice. Și atunci cînd
instituția, care are funcția de reglementare în acest domeniu, de fapt, așa și se
9
numește. Pot să readuc aminte: “Agenția Națională pentru Reglementarea
Comunicațiilor Electronice și Tehnologia Informației”.
De fapt, noi nu facem altceva decît să ajustăm și la nivel de denumire a
ministerului, care este responsabil de politici în domeniu, aceeași denumire care a
fost, repet, inclusă în legislația națională la acel moment, adică este “Tehnologia
Informației”. Specialiștii spun că este o noțiune mai corectă.
Mai departe. Legea actu
...